Kochani mamy dla was do wygrania 2 karnety o wartości 50 zł każdy, na zabiegi kosmetyczne w gabinetach DERMEDI

Co trzeba zrobić?

1) Polubić profil Czas Ciechanowa

2) Udostępnić ten post na swojej tablicy

Konkurs kończymy w poniedziałek, 19  grudnia o godz.12.00.

Karnety rozlosujemy spośród osób, które wykonają 2 wymienione kroki. 

Do dzieła!

Karnety  czekają!

Nie masz pomysłu na prezent świąteczny - weź udział w facebookowym konkursie Czasu Ciechanowa. Do wygrania  dwa karnety o wartości  50 złotych każdy do wykorzystania w gabinetach DERMEDI.

Zasady są niezwykle proste.


REGULAMIN KONKURSU

Świąteczny Konkurs na Facebooku

1.Organizatorem Konkursu „ Świąteczny Konkurs”  jest redakcja Czas Ciechanowa  z siedzibą  w Ciechanowie ul. PL. Kościuszki 13a lok. 9 zwany dalej „Organizatorem”

2. Fundatorem nagrody jest Gabinety Lekarskie i Kosmetyczne"DERMEDI"Renata Iwańska Przążewo 27L, 06-400 Ciechanów

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ Czas Ciechanowa  (zwanej dalej “Fanpage”)

5.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

6. Warunkiem wzięcia udziału jest:

zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage i udostępnieni ego  na tablicy

7. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2016 godz. 12:00 do 19 grudnia 2016 godz. 12:00

8. Nagrodą główną w Konkursie  dwa karnety na zbiegi kosmetyczne w gabinetach DERMEDI (zwany dalej “Nagrodą Główną”)

9. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

10. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

11.Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na swoim “Fanpagu”

12. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.

13. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu.  

14. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.

15. Regulamin dostępny jest na stronie www.czasciechanowa.pl

16.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

17.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: