Rozmowa z wójt Gminy Sońsk Marzeną Ślubowską

- Przez ten czas na terenie Gminy zostało wykonanych kilka inwestycji. Marzena Ślubowska : W ciągu tych dwóch lat zrealizowaliśmy w Gminie wiele potrzebnych i oczekiwanych społecznie inwestycji. Najważniejsze to: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie oraz w Sońsku, rozbudowa i modernizacja ulicy Szkolnej w Sońsku, przebudowa ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi, przebudowa drogi gminnej Sońsk – Komory Błotne – Sońsk, przebudowa dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie, przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bądkowie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska, wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Sońsku, budowa placu zabaw przy „małej” Szkole Podstawowej w Sońsku, wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym w miejscowości Strusinek, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP w Gąsocinie.

Więcej w CC nr 51

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: