Rozmowa z Anną Wiśniewską Kierownikiem Dziłau Promocji i Reklamy Cedrob S.A.

Milena Bonisławska: Firma Cedrob jest znana z włączania się w różne inicjatywy. Wspiera uzdolnioną młodzież czy organizuje konkursy dla szkół. Teraz kolejny konkurs. Proszę powiedzieć skąd pomysł i kto był jego inicjatorem?

Anna Wiśniewska: Cedrob S.A jest obecnie dużym graczem na rynku nie tylko lokalnym, ale również krajowym oddziaływując na społeczność, w której funkcjonuje. Od listopada 2016 działamy jako Grupa Cedrob i w takim rozumieniu w swej strukturze posiadamy podmioty na terenie całego kraju. W związku z tym wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym oraz zasobom jakie posiadamy zwróciliśmy się do podmiotów działających społecznie w całej Polsce.

Więcej w CC nr 15

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: