Pani edyta rzeplińska – Filipowicz – radna miejska z klubu Prawa i Sprawiedliwości, zwróciła się do naszego biura z inicjatywą. Jest to propozycja upamiętnienia miejsca byłej ubeckiej katowni na terenie miasta ciechanowa przy ul. 11. Pułku Ułanów Legionowych. zainteresowała się tym Poseł anna cicholska, która mocno wspiera podobne projekty.

Więcej w CC nr 25

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: