Odprowadzenie wód opadowych, wzmocnienie fundamentów, naprawa elementów ceglanych, to tylko niektóre z prac, jakie zostaną wykonane w ramach rewitalizacji XiX wiecznej neogotyckiej bramy - dzwonnicy przy koście św. Tekli w ciechanowie.

Więcej w CC 30