Po blisko pięciu latach sprawa Józefa K. byłego radnego i lokalnego działacza PSL znalazła swój finał. 31 lipca zapadł wyrok w sądzie apelacyjnym w Łodzi.

Sąd Okręgowy w Łodzi po 4-letnim procesie wydał wyrok ws. przestępstwa lustracyjnego o jakie miał dopuścić się były już dziś radny powiatowy Józef K. „ W dniu 24 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wydał orzeczenie, w którym na podstawie art. 21a ust.2 Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów stwierdził, iż osoba lustrowana Józef K. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Na podstawie art. 21a ust.2a tej ustawy orzeczono wobec Józefa K. utratę prawa wybieralności do Sejmu, Senatu oraz w wyborach powszechnych do jednostek samorządu terytorialnego na okres trzech lat; a na podstawie art.21 ust.2b – zakaz pełnienia funkcji publicznych wymienionych w art. 4 pkt.2-57 ustawy jak również na okres trzech lat.” - poinformował w piśmie SSO Paweł Urbaniak Rzecznik Prasowy ds. karnych Sadu Okręgowego w Łodzi. Jednak orzeczenie to nie było prawomocne i można było je zaskarżyć apelacją, z czego skorzystał obrońca Józefa K. Po ośmiu miesiącach od ogłoszenia wyroku w dniu 27 lipca w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi odbyła się rozprawa apelacyjna. Jednak na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy czyli ogłoszenie wyroku trzeba było poczekać kilka dni. Bowiem dopiero w poniedziałek 31 lipca zapadł wyrok. Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał orzeczenie Sądu Okręgowego. Wyrok jest prawomocny.

Więcej w CC 31

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: