Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, działając w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni, w dniu 2 listopada 2017 roku powierzył Pani dr Monice Zarembie – Łepkowskiej stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- -Pedagogicznej w Ciechanowie – poinformowała w poniedziałek Barbra Tokarska – Wójciak rzecznik prasowy starosty ciechanowskiego. Zarząd powierzył stanowisko na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. Należy przypomnieć iż Monika Zaremba – Łebkowska po odwołaniu Wiesławy Machul pełniła obowiązki dyrektora PPP w Ciechanowie.

Lim.

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: