W Ciechanowie są dwa cmentarze, parafialny przy ul. płońskiej i komunalny przy ul. Gostkowskiej. Najstarszy cmentarz w Ciechanowie znajduje się przy ul. płońskiej, gdzie grzebano zmarłych od 1828 r. Znajdują się tu groby powstańców, działaczy społecznych, uczestników rewolucji oraz mogiły poległych i pomordowanych w czasie wojny. Cmentarz, jego brama i ogrodzenie zostały wpisane na wykaz chronionych zabytków nieruchomych. pochówki odbywają się tu jedynie do istniejących grobów rodzinnych.

Więcej w CC 47

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: