Już wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa 2018. Tradycyjnie rodzi się w związku z tym wiele pytań. Które roczniki obejmie kwalifikacja wojskowa? Kto i gdzie musi się stawić?

Jak w swoim komunikacie przypomina MSWiA, już 30 stycznia rusza kwalifi kacja wojskowa 2018. Potrwa ona do 28 kwietnia i objąć ma około 220 tys. osób. Przeprowadzana jest przy współpracy wojewodów, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów i burmistrzów (lub prezydentów) miast. Kwalifi kacji wojskowej podlegają: "mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, oraz kobiety w wieku od 19 do 24 roku życia ze względu na wykształcenie". Ponadto, "do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifi kacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia".

Więcej w CC 4

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: