Z wicemarszałkiem Senatu RP Adamem Bielanem rozmawia Arkadiusz Gołębiewski

Arkadiusz Gołębiewski: Panie Marszałku, jaki jest Pana sposób na ożywienie północnego Mazowsza, a szczególnie ziemi ciechanowskiej i Ciechanowa, który niegdyś był stolicą województwa, a dziś jest zaledwie miastem powiatowym, z lokalnymi problemami rynku pracy, dostępu do służby zdrowia?

Adam Bielan: Problemem północnego Mazowsza, czy też Mazowsza w ogóle, jest niedoinwestowanie i ogromna dysproporcja pomiędzy centrum województwa a prowincją. Mamy bogatą Warszawę i znacznie uboższe peryferia regionu. Wysokie wskaźniki ekonomiczne stolicy powodują, że w ujęciu statystycznym całe województwo uchodzi za jedno z najzamożniejszych w Polsce. Tymczasem na zdecydowanej większości obszaru gołym okiem widoczne są problemy, gospodarcze, społeczne, komunikacyjne, czy też wysokie bezrobocie. Mało tego, statystyczne wyniki naszego województwa powodują, że – uchodząc za rozwinięte – jest ono zagrożone utratą dofinansowania z funduszy europejskich. To 3 miliardy euro w kolejnym unijnym budżecie, na lata 2021-27! Można temu zapobiec wyodrębniając statystycznie Warszawę z województwa mazowieckiego. Niestety nasi poprzednicy, koalicja PO-PSL, zaniedbali tę sprawę w 2013 r., kiedy był na to odpowiedni moment i dopiero rząd Beaty Szydło przeprowadził taką zmianę przed trzema laty. Ponieważ jednak mogła ona zacząć obowiązywać dopiero od stycznia 2018 r. wciąż nie została uwzględniona w planowanym budżecie UE. Dlatego priorytetowym zadaniem polskich europosłów, a szczególnie reprezentantów Mazowsza jest dopilnowanie tego w Brukseli. W tej sprawie prowadziłem już rozmowy z kilkoma ważnymi unijnymi urzędnikami, odbyłem szereg oficjalnych spotkań. I na tym nie poprzestanę. Jestem zdeterminowany by wywalczyć 3 miliardy euro dla Mazowsza. (…)

Cała rozmowa z wicemarszałkiem Senatu RP Adamem Bielanem już  22 maja w Czasie Ciechanowa 

Polub nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider