40 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady Pedagogiczne, które wyłoniły laureatów brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Więcej w CC nr 26