Działania poszukiwawczo – ratownicze, szkolenie z Mobilnymi Zespołami Szkoleniowymi, „cold weather”, czyli ćwiczenia w niesprzyjających warunkach pogodowych – blisko 2 tysiące Terytorialsów północnego Mazowsza przeszkoliło się w pierwszym miesiącu szkoleniowym.


W pierwszym intensywnym miesiącu szkoleniowym w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej szkoliło się blisko 2 tysiące żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Szkolenia odbywały się nie tylko w oparciu o teren koszar batalionów, ale także w Stałych Rejonach Odpowiedzialności – czyli obszarach działań, za które odpowiedzialne są poszczególne bataliony w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym.
Terytorialsi 52 batalionu lekkiej piechoty przy współpracy z nawigatorami grupy poszukiwawczo – ratowniczej, która tworzy się w 5 MBOT, doskonalili metody i techniki poszukiwań wraz z lokalnymi jednostkami ratowniczymi – Strażą Pożarną. Takie działania umacniają gotowość do efektywnego reagowania na sytuacje zagrożeń życia i zdrowia, zarówno w terenach zurbanizowanych, jak i leśnych.
Żołnierze 54 batalionu lekkiej piechoty w Zegrzu podczas zimowej aury sprawdzili się w nieco innych zadaniach. Elementy szkolenia rotacyjnego obejmowały manewry „cold weather”, realizowane z akcentem na hartowanie organizmu oraz techniki przetrwania w ekstremalnych warunkach zimowych. Współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaowocowała profesjonalnym przekazem wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego oraz operacji na lodzie, kluczowych w aspekcie działań kryzysowych.
Współpraca żołnierzy Kompanii Dowodzenia 5 MBOT z Mobilnymi Zespołami Szkoleniowymi dostarczyła żołnierzom Mazowieckiej Piątki nie tylko zaawansowanej wiedzy teoretycznej, ale i praktycznych umiejętności operacyjnych, niezbędnych w działaniach taktycznych w różnorodnym terenie. Instruktorzy, będący ekspertami z różnych dziedzin wojskowości, przekazali żołnierzom cenne doświadczenia z zakresu taktyki, technik oraz procedur dowodzenia.
Podsumowując, pierwszy miesiąc szkoleniowy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej to czas intensywnego rozwoju i szlifowania umiejętności żołnierzy, mający na celu nie tylko podniesienie ich gotowości bojowej, ale również zwiększenie efektywności działania w ramach zadań obrony terytorialnej kraju.

 

źródło:5MBOT

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska