Do Urzędu Miasta wpłynęło 28 propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019. Większość stanowią tzw. projekty twarde dotyczące miejskiej infrastruktury. 5 propozycji w kategorii „miękkich” dotyczy zajęć sportowych i wydarzeń kulturalnych. W kategorii projektów osiedlowych mieszkańcy nie wszystkich osiedli skorzystali z możliwości zgłoszenia projektu. 15 czerwca o 14.00 w sali konferencyjnej ratusza zaplanowane jest posiedzenie komisji weryfikującej zgłoszone projekty – poinformował ciechanowski ratusz.  Jest ono otwarte dla mieszkańców.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można było składać do końca maja. Autor musiał mieć ukończone 16 lat. Jak w latach ubiegłych jedna osoba mogła złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Propozycje musiały dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.
Do zasad Budżetu Obywatelskiego, na wniosek mieszkańców i radnych, wprowadzono kilka modyfikacji, m.in. konieczność poparcia wniosku listą z podpisami mieszkańców. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego należało załączyć listę z podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 20 mieszkańców danego osiedla.
W tej edycji wykluczone zostały projekty dotyczące nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, jednak można było zgłaszać modernizacje i rozbudowy tych już istniejących. Kilka takich projektów wpłynęło do urzędu.
Propozycje będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Sprawdzone zostaną od strony formalno-prawnej i merytorycznej. W piątek mieszkańcy, w tym projektodawcy będą mogli spotkać się z komisją weryfikującą oraz poznać opinię na temat złożonych projektów. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu trzech dni.
W lipcu odbędzie się głosowanie. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. Głosować będzie można internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. W przypadku oddawania głosu elektronicznie, głosujący na swoją skrzynkę e-mailową otrzyma specjalny link – po kliknięciu w ten link głos będzie uznany za oddany. Ponadto miesiąc od ogłoszenia wyników każdy będzie miał wgląd w swój oddany głos (poprzez specjalny formularz). Prace komisji liczącej głosy będą obserwowali radni, każdy klub może wytypować jednego swojego przedstawiciela.
Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania.
W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. W tegorocznej edycji z trzech osiedli nie wpłynęła żadna propozycja (Aleksandrówka, Aleksandrówka II i Powstańców Wielkopolskich), a więc co najmniej 300 tys. zostanie przeznaczonych na realizację projektów ogólnomiejskich.
Wyniki głosowania będą ogłoszone w sierpniu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2019 roku.
Red.