Ratusz zabezpiecza drzewa przed działaniem bobrów. Miasto uzyskało ponad 24 tys. zł odszkodowania z budżetu państwa z tytułu już wyrządzonych szkód przez te gryzonie. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kolejne zabezpieczenia drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Te największe z gryzoni występujących w naszym kraju zamieszkują m.in na terenie Ciechanowa. Niestety w ubiegłym roku bobry uszkodziły drzewa rosnące przy zbiornikach wodnych zlokalizowanych na Krubinie, przy ul. Długiej (tzw. „Dziady”) oraz na terenie użytku ekologicznego „Bagry”.


– Miasto podjęło już kroki, aby zabezpieczyć drzewa przed działalnością bobrów. Na terenach ich występowania pnie drzew osłonięto siatką. Jednocześnie ratusz wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o odszkodowanie. Przyznane przez RDOŚ środki finansowe w kwocie 24 341,26 zł zostaną przeznaczone na kolejne zabezpieczenia drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń – informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ciechanowie Paulina Rybczyńska.

Warto pamiętać, że pomimo szkód, jakie bobry wyrządzają m.in. na terenach miejskich, te przyjaźnie wyglądające gryzonie są ważną częścią ekosystemu i podlegają częściowej ochronie. Dlatego zarówno w miastach, jak i na terenach prywatnych w pierwszej kolejności należy podejmować próby minimalizowania konfliktów między bobrem a człowiekiem, stosując różnego rodzaju zabezpieczenia m.in. rowów melioracyjnych, grobli, wałów przeciwpowodziowych i drzew przed ich zniszczeniem przez zwierzęta.

Red.

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska