Po raz kolejny na łamach Czasu Ciechanowa powracamy do tematu byłej katowni Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie. Budynek ten do dziś skrywa krwawą i bolesną historię niezłomnych, którzy byli tam przesłuchiwani i poddawani okrutnym torturom w latach 1945-1956.

Dzięki staraniom organizacji społecznych problem niszczenia historycznych napisów na ścianach byłego więzienia PUBP w Ciechanowie zainteresował się konserwator zabytków. O sprawie powiadomiono również Instytut Pamięci Narodowej. Jak powiedziała nam kierownik Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie Wanda Gołębiewska liczy ona na merytoryczne wsparcie tej instytucji. W miniony czwartek 21 listopada w piwnicach budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych odbyły się oględziny. Wzięli w nich udział przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Jadwiga Płodziszewska ze Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Arkadiusz Gołębiewski – dyrektor Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci, Honorowy Obywatel Miasta Ciechanów  

Mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC 

Znajdź nas na FB