Nauczyciele z ciechanowskich szkół, którzy brali udział uczestniczyli w ogólnopolskim strajku, otrzymają pełne wynagrodzenia za ten okres. Zapewnił ich o tym prezydent Krzysztof Kosiński w liście skierowanym do miejskich szkół. Jak powiedziała nam rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ciechanowie Renata Jeziółkowska – prezydent skierował pismo do nauczycieli, w którym m.in. potwierdza deklarowane już wcześniej poparcie dla nich.
– Mimo trwającej politycznej nagonki na nauczycieli, zastraszania samorządów oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, w związku z płatnością za okres strajku, została podjęta decyzja, że otrzymają Państwo swoje wynagrodzenia bez potrąceń, na podstawie porozumień podpisanych przez dyrektorów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. W ocenie prawników, którzy współpracują z Urzędem Miasta Ciechanów oraz wielu ekspertów w dziedzinie prawa pracy jest to możliwe i prawnie dopuszczalne – zapewnia w skierowanym do ciechanowskich szkół liście Krzysztof Kosiński.
Jak pisaliśmy już wcześniej dyrektorzy 12 z 13 placówek oświatowych, gdzie organem prowadzącym jest Urząd Miasta Ciechanów podpisało porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. To pozwoliło na wypłatę dla nich wynagrodzeń.

mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC