Trwają prace związane z budową bezpłatnego ogólnodostępnego parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Jeszcze w tym roku powstanie tam 60 miejsc postojowych.

Miejsca parkingowe powstaną na terenie po byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego. Miejsca te będą udostępnione mieszkańcom jeszcze w tym roku, czyli przed wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na ul. Powstańców Wielkopolskich. Przedsięwzięcie realizowane jest w odpowiedzi na wyniki cyklu corocznych spotkań osiedlowych mieszkańców z prezydentem miasta. Na spotkaniach podnoszono deficyt miejsc parkingowych na osiedlu.

W ramach zadania wykonane zostają dwa zjazdy, odwodnienie do istniejącej instalacji deszczowej, a teren zostanie doświetlony przez 2 ledowe słupy świetlne z 2 lampami każdy. Postęp prac będzie zależał od warunków atmosferycznych, ale planowany termin ich finalizacji, to koniec miesiąca. Roboty są realizowane przez firmę Brukarstwo Paweł Goc.

W 2017 roku miasto zakupiło teren po byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego od województwa mazowieckiego celem budowy tam ogólnodostępnego parkingu. Koszt działki w wysokości 1 105 742,90 zł został rozłożony na trzy raty. Ostatnia z rat w wysokości 368 580,97 zł na wniosek prezydenta miasta została umorzona przez zarząd województwa mazowieckiego, a środki finansowe zostały przeznaczone na realizację inwestycji. Inwestycja oprócz zapewnienia miejsc parkingowych mieszkańcom osiedla, ma również na celu odciążenie parkingu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Do rozbiórki przewidziane są dwa budynki garażowe. Na wniosek osób wynajmujących garaże, odstąpiono od rozbiórki trzeciego z budynków, mieszczącego 9 boksów garażowych. Uzgodniono, że dotychczasowi najemcy pokryją koszty remontu budynku celem poprawy jego estetyki.

Red.

Znajdź nas na FB