Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” filia w Ciechanowie oficjalnie otwarte. W poniedziałkowe popołudnie odbyła się uroczystość z udziałem Biskupa Płockiego Piotra Libery.

– Obecnie wiele osób potrzebuje różnorakiej pomocy, są to m.in. skutki pandemii. Dzięki życzliwej współpracy i wysiłkowi wielu osób ten postulat stał się w Ciechanowie rzeczywistością. To bardzo potrzebna filia, przejaw dobrej, szlachetnej współpracy struktur samorządowych i Kościoła, po to, aby przychodzić z pomocą człowiekowi, który jest w potrzebie – mówił biskup płocki.

W inaguracji ciechanowskiej filii wzięli udział również samorządowcy. Urząd Miasta reprezentowała Adrianna Saganek, sekretarz miasta Ciechanowa. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że troski potrzebuje nie tylko młodzież, ale również całe rodziny. Trwająca od ponad roku pandemia tylko nasiliła problemy, a obejmowanie pomocą całych rodzin „może zapobiec ewentualnym tragediom”.

W inauguracji Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” udział wzięła również starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. W swoim wystąpieniu przyznała, że na terenie powiatu wiele robi się dla osób z problemami psychicznymi, ale „to wciąż za mało”. Pomocy potrzebują zwłaszcza osoby młode, a one często wolą szukać jej u osób z zewnątrz, takich, których wcześniej nie znały, stąd też potrzeba współpracy z „Metanoią”.

Podczas otwarcia został podpisany list intencyjny o współpracy między Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Metanoia” w Płocku – filia w Ciechanowie a Starostą Powiatowym w Ciechanowie oraz Prezydentem Miasta Ciechanów. Zawarto w nim zapis o współpracy w realizacji działań zmierzających do formacji osoby ludzkiej m.in. poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i religijnej w przezwyciężaniu problemów życiowych; pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, prawną i rodzinną – w przezwyciężaniu problemów życiowych, występujących dysfunkcji oraz wykluczenia społecznego.

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” mieści się przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Celem działalności jest pomoc ludziom przeżywającym różnego rodzaju trudności. Obejmuje ono pomocą psychologiczną i duchową mieszkańców Płocka i diecezji. Placówka istnieje od 2002 r. W swojej siedzibie centrum ma do dyspozycji m.in. salę terapii grupowej, pracownię diagnozy pedagogicznej, pracownię diagnozy psychologicznej, salę mediacji rodzinnej, salę konferencyjną, pięć sali terapii indywidualnej. Centrum posiada status organizacji pożytku publicznego oraz kościelną osobowość prawną.

Filia CPP „Metanoia” w Ciechanowie rozpoczęła działalność w marcu 2020 roku, placówkę od początku wspiera Urząd Miasta w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Pandemia uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych projektów. Po zniesieniu rygorów epidemicznych m.in. zrealizowana zostanie inicjatywa ewangelizacyjna „Wake up”, warsztaty Teatru Form Wielu z Płocka, grupy samopomocowe (dofinansowane przez Urząd Miasta Ciechanowa).

Udało się zrealizować specjalistyczne poradnictwo w ramach programu związanego z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom Covid-19, który funkcjonuje przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. W ramach dalszej współpracy starostwo przyznało kolejne dofinansowanie – na program „Talon na zdrowie” (od marca do września 2021). Dzięki temu będzie można nadal prowadzić poradnictwo w zakresie terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacje, konsultacje, porady pedagogiczne i psychologiczne oraz doradztwo duchowe. Cały czas realizowane są zadania w ramach Diecezjalnego Funduszu Społecznego, dzięki czemu pomoc w Ciechanowie świadczą mediator i psycholog.

 

 

 

 

Red. / Kuria Płocka
Fot. FB/Joanna Potocka-Rak

Znajdź nas na FB

Reklama
kabaret_1050x320
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
kabaret_1050x320
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
reklama_internet_web
1050x320_ciech_nowosci
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
agro trans-01
gawax2
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie