Między Regiminem a Opinogórą będzie kursowała nowa linia nr 11, uruchamiana przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie. Zacznie funkcjonować od 27 sierpnia. Prezydent Ciechanowa oraz wójtowie Regimina i Opinogóry podpisali umowy w sprawie nowego połączenia.

Jak informuje ciechanowski ratusz autobusy będą wykonywały sześć par kursów w dni robocze, w godzinach porannych i popołudniowych, od 27 sierpnia. Autobusy będą rozpoczynały kurs z Regimina przez Lekowo. W Ciechanowie linia będzie przebiegała ulicami Sienkiewicza, 17 Stycznia, Tatarską, 3 Maja, Pl. Kościuszki, 11 Pułku Ułanów Legionowych, Pułtuską. Dalej przez Chrzanówek i Władysławowo do Opinogóry (ta sama trasa w przeciwnym kierunku).

– Wiele osób, które mieszkają poza Ciechanowem, w Ciechanowie uczy się i pracuje. Także wielu mieszkańców miasta jeździ na co dzień poza Ciechanów. Mieliśmy dużo sygnałów o potrzebie zorganizowania takiego połączenia, a przede wszystkim wolę współpracy ze strony wójtów gmin. To duży krok w kierunku zapewniania taniej i komfortowej komunikacji publicznej mieszkańcom innych gmin naszego powiatu. Rozwijamy skutecznie miejską spółkę jaką jest ZKM, kupujemy nowe autobusy i to pozwala myśleć szerzej niż dotychczas – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

– Podpisana dzisiaj umowa to przykład znakomitej współpracy, jaka winna łączyć sąsiadujące ze sobą samorządy. Dynamicznie rozwijający się Ciechanów nie może funkcjonować bez otaczających go gmin i jest dla nich swoistym sercem regionu. Słowa podziękowania kieruję więc do władz miasta, szczególnie prezydenta Kosińskiego, za zrozumienie dla naszych potrzeb i wsparcie wysiłków, mających rozwiązać problemy, z jakimi borykają się nasze gminne „małe ojczyzny”. Mam nadzieję, że uruchamiana linia autobusowa będzie dobrze służyć mieszkańcom gminy Regimin. Jest to dla mnie osobista satysfakcja, że udało się nam dopracować finalizowany dzisiaj projekt. Powstanie takiego połączenia było od lat jednym z najważniejszych postulatów zgłaszanych mi przez mieszkańców naszej gminy – powiedział wójt Gminy Regimin Lech Zduńczyk.

– Od momentu rezygnacji przez firmę MOBILS ze świadczenia usług komunikacji na terenie powiatu Ciechanowskiego, mieszkańcy gminy Opinogóra nie mają możliwości korzystania z takich usług. Powstał poważny problem dla osób, które muszą dojeżdżać do Ciechanowa i ten problem niestety funkcjonuje do chwili obecnej. Ponieważ mamy już pewne sprawdzone doświadczenia w zakresie korzystania z usług ZKM w Ciechanowie, pojawił się pomysł reaktywowania linii autobusowej, która funkcjonowała w latach 90-tych. Od pomysłu do realizacji nie minęło wiele czasu. Spotkaliśmy się z przychylnością pana prezydenta Kosińskiego i dziś możemy ogłosić, że taka komunikacja łączącą miasto Ciechanów z gminą Opinogóra Górna zostanie wkrótce uruchomiona – powiedział wójt Gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk.

– „Jedenastka” to nowe połączenie wykraczające poza miasto, ale także dodatkowa opcja dla pasażerów przemieszczających się komunikacją miejską na terenie Ciechanowa. Jako spółka staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych pasażerów i dostosowywać do ich potrzeb – powiedział prezes ZKM Waldemar Kiciński.

– Każda inicjatywa, która zmierza do tego, aby usprawnić życie naszych mieszkańców przez samorząd powiatu jest przyjmowana w dobrej wierze. Cieszę się, że samorządy porozumiały się, bo ułatwi to dotarcie mieszkańców gmin do miasta Ciechanowa i oczywiście działa to w obie strony. Sytuacja w którymś momencie była trudna – Mobilis rezygnował z kolejnych połączeń na terenie powiatu, nie realizował wcześniej przyjętych rozkładów i w pewnym momencie mieszkańcy zostali bez transportu zbiorowego. Podjęliśmy działania aby wyłonić określony podmiot i został on wyłoniony, ale rynek ma to do siebie, że potrzebna jest zdrowa konkurencja, bo najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców – powiedział starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Cena biletów oraz katalog ulg przewozowych będą identyczne, jak stosowane obecnie na terenie miasta. Bilety można będzie kupować u kierowcy autobusu (jednorazowe), w punkcie sprzedaży biletów przy ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 oraz w siedzibie ZKM przy ulicy Gostkowskiej 83.

Dokładny rozkład jazdy dostępny będzie w ciągu najbliższych kilku dni, m.in. na tabliczkach przystankowych oraz na stronie internetowej spółki: zkmciechanow.pl

Red./UM Ciechanów