Gminę Regimin czeka bardzo ważna i kosztowna inwestycja. Mowa o drodze Pawłowo- Lekowo. Samorząd na ten cel pozyskał dofinansowanie w kwocie blisko 900 tys. zł. Wykonawca został już wyłoniony a prace ruszą już wiosną.


Remont drogi Pawłowo – Lekowo to długo wyczekiwana i potrzebna inwestycja dla mieszkańców gminy Regimin. Dotychczasowa nawierzchnia mocno ucierpiała podczas budowy kanalizacji sanitarnej. Brakuje również chodników. Teraz to się zmieni.
Droga ta to jedyny dojazd dla mieszkańców Pawłowa do Szkoły Podstawowej czy Urzędu Gminy. W ramach inwestycji powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale chodniki oraz pierwsza w gminie Regimin ścieżka rowerowa o szerokości 3m. Dla poprawy bezpieczeństwa zostaną również zamontowane progi zwalniające.
To bardzo cieszy mieszkańców. Samorząd wybrał już wykonawcę drogi. Prace rozpoczną się już wiosną tego roku, a mają zakończyć się w połowie wakacji.
Całkowity koszt inwestycji to 1 200 000zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości ponad 896 tys. zł. Bez wsparcia samorządu nie byłoby stać na tak kosztowaną inwestycję.
Przypomnijmy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.
Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie: budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie: zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Lim.
Fot. google maps

Znajdź nas na FB

Reklama
1050px
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
1050x320_ciech_nowosci
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
1050px
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
1050x320_ciech_nowosci
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
teletronik
Reklama
reklama-śmiecińska
reklama-śmiecińska
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie