„Mazowsze dla miejsc pamięci” to program samorządu województwa mazowieckiego, w ramach którego gminy i powiaty mogły pozyskiwać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne.

Wsparciem mogły być objęte obiekty związane m.in. z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji. Prawie 290 tys. zł to kolejne dofinasowanie sejmiku Mazowsza, tym razem dla siedmiu projektów w subregionie ciechanowskim.

Jednym z beneficjetnów została Gmina Glinojeck. Samorząd ten otrzymał 52 243,02 zł na zadanie “Renowacja grobu wojennego żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym  w Glinojecku”.

Przedsięwzięcie będzie polegało na przeprowadzeniu robót budowlanych w zakresie grobu wojennego poświęconego żołnierzom Armii Krajowej zamordowanym w czasie II Wojny Światowej w dniu 20.02.1942 r..

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Glinojeck zakres rzeczowy obejmie:

– roboty przygotowawcze, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, ręczne wykopy, podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym;

– roboty fundamentowe, w tym m.in. podkłady betonowe na podłożu gruntowym, przygotowanie masy betonowej;

– roboty kamienne, w tym wykonanie płyty z bloków kamiennych granitowych w kolorze ciemnego grafitu z napisami wraz z grawerem orła;

– roboty nawierzchniowe, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej w obramowaniu z obrzeży betonowych.

Inwestycja zostanie realizowana jeszcze w tym  roku.

fot. UMWM

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska