Licznie rozstawione ławeczki w Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie służą nie tylko do odpoczynku. Mają także zadania edukacyjne oraz odnoszą się do znanych i regionalnie zasłużonych osób i postaci ziemi ciechanowskiej.  W Parku nie mogło zabraknąć ławeczki imienia Lucyny Janikowej ps. “Bogna”.

W symbolicznym jej oddaniu i odsłonięciu udział wzięli:  Starosta Powiatu Ciechanowskiego  Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Wicestarosta Ciechanowski  Marek Marcinkowski oraz Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego  Stefan Żbikowski.

W latach okupacji niemieckiej uczestniczyła w konspiracji w sekcji Wojskowej Służby Kobiet jako żołnierz NSZ-AK. Po wojnie, po ukończeniu Rocznego Kursu dla Instruktorek Kół Gospodyń Wiejskich w Chyliczkach, od lipca 1946 roku rozpoczęła pracę zawodową w Powiatowym Biurze Rolnym w Ciechanowie na stanowisku pow. instruktorki KGW. W tym czasie kontynuowała swoje wykształcenie do ukończenia w systemie dla pracujących 5 – letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie pedagogiki i filologii polskiej.

Od 1952 r. na stałe związała się z Gołotczyzną i szkołami rolniczymi „Bratne” jako nauczycielka jęz. polskiego. W pracy z młodzieżą, poza lekcjami organizowała dla nich różne formy zajęć o charakterze wychowawczym (wieczornice, wycieczki, obozy wędrowne itp.), mające rozbudzić w nich zainteresowanie naszym dziedzictwem kulturowym w wiarę we własne możliwości. Oprócz pracy pedagogicznej angażowała się społecznie w ZNP i TPD. Jej hobby stała się również publicystyka. Przez wiele lat pisała artykuły do czasopism i gazet, zarówno miejscowych, jak i krajowych. Od 20 lat pisze do „Gazety Sołeckiej” o życiu i problemach wsi polskiej przed wojną, w latach okupacji i po wojnie, o wybitnych działaczach ludowych, o konspiracyjnej działalności niepodległościowej i prześladowaniu jej uczestników przez gestapo i reżim komunistyczny.
W 1999roku założyła Stowarzyszenie Fundusz stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im A. Bąkowskiej, które udziela stypendiów dla zdolnej i pracowitej młodzieży wiejskiej z niezamożnych rodzin z okolic Ciechanowa, która uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych lub rozpoczyna studia wyższe. Bez tych stypendiów kontynuowanie edukacji przez wiele dziewcząt i chłopców byłoby bardzo utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe.Autorka wielu książek m.in.: Z buntem przez życie, Nieodrodna córka, Pułkownik „Wara”, poświęcone nieprzeciętnym postaciom, wielce zasłużonym w dziedzinie społecznej, niepodległościowej i oświatowej. Powroty to książka traktująca o problemach polskiej wsi i jej rzeczywistych mieszkańców w minionym wieku. Mimo swojego wieku wciąż pisała ksiażki.

Za swą pracę otrzymała wiele odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyż AK, tytuł Zasłużonego Nauczyciela RP, Laur Ciechanowski za 2005 r., „Drzwi do wolności” czy „Sygnet Niepodległości”.

red.

fot. Powiat Ciechanowski

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska