Jednym z punktów obrad 41. sesji była ocena funkcjonowania Centrum usług Wspólnych. Podległa gminie jednostka obsługuje i nadzoruje 6 szkól podstawowych, 7 przedszkoli, żłobek oraz miejską bibliotekę. W 2017 r. CuW dysponowało budżetem w wysokości 3,6 mln zł. Podczas posiedzenia 22 lutego radni podjęli 6 uchwał.