Mazowiecka Komenda Policji ogłosiła przetarg na budowę posterunku policji w Gołotczyźnie. Ma on stanąć na działce przy ul. Ciechanowskiej w miejscu dawnego posterunku. Nowy budynek ma powstać w technologii modułowej.


Należy przypomnieć, że posterunek policji został reaktywowany w 2000 roku i obecna jego siedziba znajduje się w budynku strażnicy OSP w Sońsku. We wrześniu ubiegłego roku władze powiatu ciechanowskiego przekazały Mazowieckiej Komendzie Policji w Radomiu. Posterunek Policji w Gołotczyźnie był jednym 400, które zostały zlikwidowane w Polsce.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zarówno wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych i dostawę wyposażenia, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Warto zaznaczyć, że wykonawca ma nie tylko zaprojektować ale i wybudować nowy posterunek w terminie maksymalnie 272 dni, w tym:
– Etap I (projekt i pozwolenia) – nie później niż 132 dni od podpisania umowy
– Etap II (budowa): nie później niż 265 dni od podpisania umowy.
– Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji na warunkach określonych w umowie z zastrzeżeniem że termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż 272 dni od dnia zawarcia umowy – zastrzega Komenda Wojewódzka Policji.

Termin składania ofert upływa 23 stycznia.

Red.

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska