Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Panu Waldemarowi Nicmanowi.
Pan Waldemar Nicman w latach 1989-1991 był przewodniczącym ciechanowskiej „Solidarności”. Podczas stanu wojennego wielokrotnie represjonowany, a w latach 1984-1988 rozpracowany przez SB w akcji pod kryptonimem „Pisarz” za rozprowadzanie prasy podziemnej. Aktywny uczestnik w wyborach 4 czerwca 1989 r. po stronie Komitetów Obywatelskich „S”. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Ciechanowie, który wygrał wybory samorządowe w 1990 roku.
Waldemar Nicman otrzymał nagrodę „Drzwi do wolności”, przyznawaną przez Kapitułę Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Odznaczony medalem za zasługi dla Ciechanowa. Za swoją działalność podczas stanu wojennego w wydawnictwie podziemnym został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone:

w budowaniu wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej,
w rozwoju nauki,
w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą,
w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: MUW Warszawa 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska