Na kilka tygodni przed wyborami premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska wójta Stefana Pawłowskiego.  Poniżej publikujemy pełną treść oświdczenia odwołanego wójta: 

OŚWIADCZENIE STEFANA PAWŁOWSKIEGO – WÓJTA GMINY CIECHANÓW Z DNIA 27.02.2024R. w sprawie bezprawnej próby odwołania z funkcji Wójta Gminy Ciechanów


Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciechanów,

Pomimo całkowitego braku podstaw prawnych do przedwczesnego odwołania mnie z funkcji Wójta Gminy Ciechanów, a także pełnego wsparcia Rady Gminy Ciechanów oraz licznych głosów poparcia mieszkańców Gminy Ciechanów dla mojej działalności jako Wójta Gminy, w dniu 26.02.2023r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o odwołaniu mnie z funkcji Wójta Gminy Ciechanów. W swoim piśmie Prezes Rady Ministrów za podstawę prawną wskazał art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który to mówi o wygaśnięciu mandatu. Otóż zgodnie z art. 492 Kodeksu Wyborczego to Rada Gminy stwierdza wygaśniecie mandatu i to w ściśle określonych sytuacjach: śmierci, skazania prawomocnym wyrokiem czy też rezygnacji. Żadna taka sytuacja obecnie nie zaistniała. Co więcej to Rada Gminy Ciechanów uchwałą z dnia 29.03.2023r., jednogłośnie zdecydowała, że nie odbyły się wcześniejsze wybory Wójta, tym samym obdarzając mnie zaufaniem oraz powierzając legitymację do sprawowania funkcji Wójta Gminy Ciechanów do czasu przeprowadzenia wyborów, czyli do dnia 7.04.2024r.

Decyzja premiera Tuska jest zatem w oczywisty sposób sprzeczna z prawem, narusza w sposób nieuprawniony autonomię i decyzje Radnych Gminy
Ciechanów oraz podważa zaufanie obywateli do państwa prawa i w sposób bezprecedensowy wchodzi w kompetencje samorządu gminnego. W związku z powyższym złożyłem od tej decyzji odwołanie zarówno do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich celem kontroli jej legalności. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez właściwe organy będę pełnił funkcje Wójta Gminy Ciechanów by zapewnić ciągłość działania gminy oraz zabezpieczyć jej interesy prawne. Dalsze decyzje bowiem, w tym powołanie tymczasowego komisarza w Gminie, będą nosiły znamiona braku legalizmu, co może spowodować potężne problemy prawne, chaos organizacyjny, a także narazić Gminę oraz inne podmioty na sankcje odszkodowawcze oraz wszelkie konsekwencje prawne z tego wynikające. Taka sytuacja z pewnością nie służy mieszkańcom i koniecznej stabilizacji w okresie wyborczym.

Szanowni Mieszkańcy, 13 marca 2024r minie dokładnie 1 rok od objęcia przeze mnie zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Ciechanów. W tym czasie planowałem dokonać dla Państwa sprawozdania z realizacji zadań oraz celów. Moje zaangażowanie przyniosło efekty w postaci pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje w kwocie ok. 30 mln. Dzięki pozyskanym środkom budżet Gminy wzrósł w stosunku do roku 2023 o ponad 30 %, do ponad 70 mln zł w roku 2024, a na inwestycje zostało przeznaczone ponad 40% budżetu. Oprócz dużych inwestycji drogowych i wodno – kanalizacyjnych, rozpoczęliśmy projektowanie nowych, ambitnych projektów takich jak: budowa pierwszego samorządowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym, rewitalizacja zabytkowego Parku w Sokołówku wraz z budową nowego centrum kultury, Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Ujazdówku, budowa nowych świetlic wiejskich, remont budynków gminnych, rozwój oświetlenia, budowa boisk szkolnych, zakup nowych wozów strażackich oraz doposażenie OSP czy też kół gospodyń wiejskich.

Bezprawna próba przedwczesnego odwołania mnie z funkcji Wójta to w mojej ocenie również nieuprawniona ingerencja w proces wyborczy oraz
wprowadzenie chaosu informacyjnego w tym newralgicznym momencie. To próba zakwestionowania dotychczasowych moich osiągnięć i powrotu „do tego jak było dawnej”. Z drugiej strony pojawią się osoby bez żadnego doświadczenia i sukcesów w pracy na rzecz samorządu, które będą obiecywać, że „można więcej i lepiej.” Niezależnie od tego, będę informował mieszkańców Gminy Ciechanów o swoich dokonaniach jak również o dalszych planach dla Gminy. Mam nadzieję, że mieszkańcy w wolnych wyborach wybiorą nową jakość – konkretnego, uczciwego i skutecznego gospodarza Gminy Ciechanów, czego Państwu życzę.

Pozdrawiam
Stefan Pawłowski
Wójt Gminy Ciechanów

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska