Nieodpłatna pomoc prawna to usługa udzielana przez prawników i doradców prawnych, osobom które nie są w stanie ponieść kosztów związanych z poradnictwem prawnym. Obejmuje ona m.in. informowanie o obowiązującym stanie prawnym, sporządzanie pism czy nieodpłatną mediację. Korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej daje szansę na zabezpieczenie naszych praw, nawet w sytuacji gdy nie dysponujemy wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem pomocy prawnej.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

-wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

-przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

-nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
polska-grupa-gornicza
pul
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
polska-grupa-gornicza
pul
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
Reklama Ciechanów
reklama-graw-graf-01
Reklama
Strony Internetowe Ciechanów
reklama net-01
Ogłoszenie
ogloszenie
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska