Co musisz zrobić, by wygrać?
Napisz projekt o tym, jak utworzysz miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w postaci żłobków, klubów dziecięcych lub u opiekuna dziennego. Wybierz lokalizację, oszacuj koszty i zaplanuj realizację projektu krok po kroku. Gotowy projekt złóż w terminie.
Gdzie musisz otworzyć placówkę?
Możesz utworzyć nowy żłobek, klub dziecięcy lub sfinansować nowe miejsca w placówce, która już działa. Ważne, by powstały one na terenie Warszawy i 39 przyległych gmin na tzw. terenie ZIT WOF (Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Na co uzyskasz dofinansowanie?
dostosujesz pomieszczenia do potrzeb dzieci;
zorganizujesz pracę kuchni, stołówki, szatni;
kupisz meble, zabawki, pomoce dydaktyczne;
wyposażysz plac zabaw;
przeszkolisz przyszłych pracowników i zyskasz środki na ich wynagrodzenia.

Co zyskasz?
Wygrasz konkurs i otworzysz przed sobą nowe perspektywy rozwoju. Jeśli już prowadzisz żłobek, czy klub dziecięcy rozwiniesz swoją firmę tworząc kolejne miejsca opieki. Pamiętaj, że dofinansowanie z WUP oznacza zwrot kosztów związanych nie tylko z samym stworzeniem miejsc opieki, ale i ich comiesięcznym utrzymaniem, wyżywieniem itp. Dzięki konkursowi dasz sobie szasnę na dofinansowanie d0 80% wartości projektu.

Kto może wziąć udział w konkursie?
gminy;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową;
osoby prawne;
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

1. Złóż wniosek
2. Wygraj konkurs
3. Utwórz żłobek w Warszawie lub okolicach

Elektroniczny wniosek złóż
od 31.08.2018 r. (od godz.8:00)
do 21.09.2018 r. (do godz. 15:59)
przez system MEWA2.0

Kontakt:
Punkt Informacyjny EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
(0-22) 578 – 44 – 34
pon. – pt. 800 – 1600,
Młynarska 16, II piętro, pok. 34

Więcej o konkursie na:
rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl
www.funduszedlamazowsza.eu
www.funduszeeuropejske.gov.pl
pod hasłem: konkurs w ramach 8.3.2 RPO WM 2014- 2020