Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zweryfikował i zatwierdził wnioski gmin i powiatów w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Na realizację programu w województwie mazowieckim samorządy otrzymają ponad 19 mln zł.

 
Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Województwu mazowieckiemu zostały przyznane środki na realizację Programu w łącznej wysokości 19 159 030,80 zł (bez kosztów obsługi). Wsparcie trafi do 172 samorządów.
Przekazanie środków finansowych z Programu nastąpi na podstawie umowy zawartej w terminie 30 dni od podpisania umowy Wojewody Mazowieckiego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wśród zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków znajdują się wnioski samorządów z terenu powiatu ciechanowskiego: Powiat ciechanowski otrzyma 427 tys. 994 zł, a gminy: Gołymin Ośrodek – 22 tys. 233 zł, Ojrzeń – 63 tys. 92 zł i Opinogóra Górna – 69 tys. 169 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska