Dziś, 21 kwietnia Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie podpisała porozumienie dotyczące rozwoju współpracy w zakresie badań i rozwoju z Polskimi Kolejami Państwowymi porozumienie. To doskonały przykład współpracy świata nauki z przedsiębiorcami i próbą odpowiedzi naukowców na rzeczywiste potrzeby rynku.


W wydarzeniu udział wzięli : Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Poseł RP Anna Cicholska, dr inż. Grzegorz Koc, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Mirosław Koźlakiewicz przewodniczący Rady Uczelni.


– To jest dla mnie bardzo ważny moment , zarówno jako ministra aktywów państwowych nadzorującego bezpośrednio PKP S.A., ale i posła okręgu płocko-ciechanowskiego. Jesteśmy świadkami podpisania umowy o współpracy o badania o wykorzystanie potencjału uczelni pomiędzy spółką PKP S.A. a PUZ im. I. Mościckiego w Ciechanowie. W ministerstwie zachęcamy spółki skarbu państwa do jak naj szerszego korzystania z potencjału naszej nauki. Dzisiaj mamy przykład dobrej współpracy potężnego przedsiębiorcy z polską nauką. Będzie ona korzystna dla wszystkich – mówił Maciej Małecki sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.


Planowana współpraca między sygnatariuszami porozumienia zakłada wsparcie w obszarze realizacji prac badawczo – rozwojowych ze strony PUZ w Ciechanowie. Staż w takiej spółce jako PKP to dla młodych ludzi szansa na uzyskanie pierwszych doświadczeń w bardzo interesującym i atrakcyjnym obszarze, jakim jest szeroko pojęta branża kolejowa.
– Bardzo cieszę się, że doszło do podpisania takiej umowy, która będzie służyć obu stronom. Nasz uczelnia jest uczelnią o profilu praktycznym. My dbamy o dobrą współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Obecnie współpracujemy ze stu trzydziestoma podmiotami. Ale ta umowa jest pierwszą ze spółką skarbu państwa. Na współpracy skorzystają nasi studenci. To oni będą beneficjentami tego projektu. Porozumienie to pozwoli na rozwój potencjału naukowego uczelni i tym samym wnoszenie nowatorskich rozwiązań do gospodarki – podkreślił dr inż. Grzegorz Koc, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.


Współpraca ta może przybrać realny wymiar już w najbliższych latach, dzięki możliwości dołączenia tej uczelni do grona podmiotów współpracujących z PKP S.A. w celu przygotowania i realizacji projektów badawczo – rozwojowych w ramach kolejowego partnerstwa o nazwie Europe’s Rail JU, utworzonego w pespektywie finansowej Horyzont Europa. PKP S.A. działające w tym partnerstwie w roli członka fundatora, stwarza możliwości włączenia polskich podmiotów , w tym podmiotów ze świata nauki, do prac w międzynarodowych projektach badawczo – rozwojowych mających na celu unowocześnienie i ciągły rozwój sektora kolejowego.

– To spotkanie doskonale wpisuje się w hasła widoczne na sztandarach uczelni „Nauka i Służba Narodowi i Ojczyźnie” – podkreślił dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Dodał, że to spotkanie i podpisane porozumienie ma jeszcze jeden wspólny mianownik, otóż w 1926 roku rozporządzeniem profesora I. Mościckiego – patrona Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, zostało ustanowione przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe.
– W PKP bardzo duży nacisk kładziemy na obszar badań, rozwoju, cyfryzacji i niewątpliwie kompetencje, wiedza kadry uczelni będzie mogła być wspólnie wykorzystana w realizacji ważnych projektów informatyzujących i unowocześniających – mówił dr Rafał Zgorzelski.

Głos zabrała również obecna Poseł RP Anna Cicholska.
– Cieszę się, że tu w Ciechanowie została ta umowa podpisana. Jako członek Komisji Edukacji i Nauki od lat wspieram tę uczelnię. Gratuluję podjęcia współpracy ze spółką skarbu państwa i życzę aby była ona owocna – podkreśliła Poseł.

Przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz podkreślił, że należy się cieszyć z tej współpracy.

– Do grona podmiotów dołączyła spółka skarbu państwa jaką jest PKP S.A. Obserwujemy jej rozwój i trakcje, które zmieniają się na przestrzeni ostatnich lat. Zmieniają się nasze dworce, a komfort przejazdów znaczenie się poprawia. Przy powołaniu uczelni zawodowych był zamysł żeby kształciły lokalnie i przygotowywały do działań gospodarczych. Nasza uczelnia sprostała ona temu zadaniu i cały czas podpisywane są nowe umowy z przedsiębiorstwami. Dotychczas było to z przedsiębiorstwami prywatnymi. Dziś po raz pierwszy została podpisana umowa z gigantem czyli PKP S.A. – podkreślił Przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz.

 

Mil.

 

Reklama
Tesali
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska