W związku z technicznym odbiorem budowy systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, 10 i 11 września przewidziane są próbne, testowe włączenia poszczególnych elementów. Emitowane będą sygnały alarmowe syren oraz komunikaty słowne.

– Prace nad instalacją nowego systemu zostały zakończone. Na inwestycję miasto pozyskało ponad 200 tys. zł unijnego dofinansowania, co stanowi 80% kosztów. Wybudowanych zostało w Ciechanowie 9 nowych punktów alarmowych, w oparciu o syreny elektroniczne o mocy 900 W. Dotychczasowy miejski system składał się z centrali i 7 punktów alarmowych, obejmując zasięgiem około 30% miasta. Finalnie, po rozbudowie, jest to 16 punktów alarmowych. Ponadto, punkt alarmowy na ratuszu wyposażony został w czujnik skażeń chemicznych oraz w stację pogodową. Czujnik skażeń posiada detektory i wskazuje m.in. poziom pyłu PM10, który powoduje zjawisko smogu. Wskazuje również poziom stężenia pyłu PM2,5, amoniaku oraz promieniowania jonizacyjnego (to np. promieniowanie powstałe w wyniku awarii elektrowni jądrowej). Do Modułowej Centrali Alarmowej, zlokalizowanej w Urzędzie Miasta, są przekazywane podstawowe informacje o mierzonych wartościach. Centrala połączona jest z systemem wojewódzkim. Wkrótce uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa, na której będzie można na bieżąco śledzić dane pomiarowe z zainstalowanych czujników – informuje Renata Jeziółkowska rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów.

W czasie pokoju zadaniem punktów alarmowych jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o niebezpieczeństwach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami pogody, a w czasie wojny – ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania usprawni reagowanie na pełne spektrum zagrożeń od sytuacji kryzysowych (powodzie, wichury, burze) po sytuacje czasu wojny.

Nowy system jest zlokalizowany w miejscach, w których dotychczasowy nie obejmował. Lokalizacje syren to tereny gęsto zaludnione, w szczególności miejsca użyteczności publicznej oraz osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Miejsca nowych syren to: ratusz, budynek filii biblioteki przy ul. Kicińskiego, siedziba firmy JAWAR przy ul. Sońskiej, siedziba PWSZ przy ul. Wojska Polskiego, budynek MOPS, budynku ZDZ przy ul. Płońskiej, budynki SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 7.

Red.