Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Jakie działania zostaną zrealizowane wkrótce w naszym regionie?

RFIL – inwestycje bliskie ludziom na Północnym i Zachodnim Mazowszu

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do tej pory dzięki RFIL na konta gmin popłynęło już w sumie miliardy złotych.

32 601 163, 69 zł na inwestycje Północnego i Zachodniego Mazowsza!

44 inwestycje, które widać z okna!

Dzięki rządowym środkom wraz z samorządami zrealizujemy potrzebne nam wszystkim inwestycje. Wśród nich są:

 1. Bulkowo 1 697 395,12 zł. Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Włóki gm. Bulkowo
 2. Drobin 300 000 zł. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publ. remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Setropiu, wymiana pieca typu „koza”, na powietrzną pompę ciepła, zastosowane zostanę odnawialne źródła ciepła energii (instalacja fotowoltaiczna), wymianie oświetlenia na energooszczędne, zmianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem w sprzęty do funkcjonowania, podjazd dla osób niepełn. i utwardzenie terenu.
 3. Drobin 600 000 zł. Projektuje się przebudowę targowiska miejskiego w Drobinie z podziałem na 6 stref połączonych ciągami komunikacyjnymi z podziałem na strefy zadaszone (wiaty konstrukcji drewnianej) i nie zadaszone, montaż oświetlenia oparty na zasilaniu panelem fotowoltaicznym, kosze na śmieci, wykonanie nowych nawierzchni zielonych i nasadzeń, parking. Projektuje się toaletę ogólnodostępną, pomieszczenie porządkowe oraz przebudowę ciągów jezdnych i pieszych dla kupujących.
 4. Gostynin 3 000 000 zł. Budowa dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie-etap II.W zakres inwestycji wchodzi budowa dróg gminnych o łącznej długości 835m.
 5. Gostynin 300 000 zł. Przebudowa części budynku po gimnazjum na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej, która nie posiada własnej siedziby
 6. Gozdowo 400 000 zł. Zagospodarowanie wsi Bonisław wraz ze stawem.
 7. Kuczbork Osada 500 000 zł. Dobudowa garażu przy straży OSP w Zielonej. Planuje się dobudowę w poziomie przyziemia garażu na samochód OSP oraz na poziomie piętra wydzieloną klatkę schodową z pomieszczeniami towarzyszącymi. Pomieszczenia te będą przeznaczone na działalność ośrodka kultury, w tym na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania klubu seniora.
 8. Lubowidz 400 000 zł. Zagospodarowanie przestrzenne centrum miejscowości Zieluń dot. odbudowy rynku w centrum miejscowości obejmujące odbudowę ciągów komunikacyjnych: nawierzchni drogi, nawierzchni rynku i zjazdów. Rynek zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze, lampy, donice na zieleń, fontannę. Odtworzona zostanie zieleń rynku poprzez odbudowę trawników i nasadzenie drzew i krzewów.
 9. Mała Wieś 800 000 zł. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym mieszczą się szkoła podstawowa, przedszkole samorządowe, mieszkania komunalne zajmowane przez nauczycieli.
 10. Mochowo 800 000 zł. Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w m. Mochowo-Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 11. Przasnysz 1 000 000 zł. Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz”. W ramach zadania wymienionych zostanie ok. 800 opraw oświetleniowych. Oprawy będą wyposażone w inteligentny system sterowania i zarządzania.
 12. Przasnysz (gmina) 1 700 000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap I.
 13. Radzanów 2 500 000 zł. Przebudowa rynku w Radzanowie – zagospodarowanie parku (wymiana roślinności, parkanu, alejek, ławek, wiaty rowerowej, placu zabaw, innowacyjnego oczka wodnego); wymiana nawierzchni jezdni, parkingów i zatoki autobusowej; zmiana oświetlenia ulicznego i parkowego na solarne; remont hydroforni.
 14. Regimin 700 000 zł. Dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szulmierzu
 15. Sierpc 400 000 zł. Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu (zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnej, fotowoltaika, zakup materiałów i wymiana podłogi, rozbudowa systemu audio-wizualnego).
 16. Sierpc (gmina) 400 000 zł. Zakup ciągnika rolniczego komunalnego z osprzętem (ładowacz czołowy, pług śnieżny, kosiarka, zamiatarka, posypywaczka).
 17. Słubice 400 000 zł. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Alfonsów: budynek SUW, zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe, energetyczne, drogi i place wewnętrzne i in.
 18. Słupno 960 000 zł. „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m, Liszyno — Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”.
 19. Sochaczew 600 000 zł. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie. Zakres prac: utwardzenie terenu-droga dojazdowa, trybuna, ogrodzenie, punkt informacyjny, kabiny dla sportowców, wózek do malowania linii, modernizacja bramy wjazdowej.
 20. Staroźreby 500 000 zł. Budowa kompleksu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Staroźreby. W ramach zadania powstanie przedszkole na 200 osób wraz z zapleczem technicznym, żłobek oraz Gminna Biblioteka Publiczna. W ramach zadania zostaną wykonane instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, energetyczne. Budynek zostanie przystosowany dla osób z różnymi niepełnosprawnościami aby mogły korzystać z pomieszczeń bez ograniczeń.
 21. Wiskitki 800 000 zł. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzianiami do posesji i przepompowniami ścieków w miejscowości Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie”
 22. Zawidz 400 000 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Targowiska w centrum miejscowości Zawidz Kościelny poprzez utwardzenie terenu, budowę wiaty oraz budynku socjalno-sanitarnego.
 23. Żuromin 400 000 zł. Budowa minidworca autobusowego przy ul. Zwycięstwa w Żurominie.
 24. Żyrardów 600 000 zł. Przebudowa ulic Lubieńskiego i Moniuszki polegać będzie na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej jezdni, budowie obustronnego chodnika, remoncie zjazdów, budowie ścieków przykrawężnikowych, odwodnienia jezdni, chodników, zatok postojowych i zjazdów powierzchniowo do remontowanej kanalizacji deszczowej, a także budowie w ul. Łubieńskiego zatoki postojowej oraz przebudowa ulicy Cichej polegać będzie na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni z kostki oraz budowie chodników, odnowieniu jezdni, chodników, zjazdów powierzchniowo do nowowybudowanej kanalizacji deszczowej.
 25. Powiat płocki 2 378 528,00 zł. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno.
 26. Powiat płoński 900 000 zł. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec — Sobieski – Kołoząb o długości 2212 mb. Inwestycja obejmuje: zainstalowanie ekologicznych obiektów poprawiających bezpieczeństwo na drogach w formie oświetlenia hybrydowego oraz rozwiązania proekologiczne — nasadzenie drzew.
 27. Powiat sierpecki 400 000 zł. Wykonanie projektu budowlanego oraz wybudowanie sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, szatni, łazienki oraz zaplecza sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.
 28. Powiat sochaczewski 1 400 000 zł. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 450 mb”.
 29. Powiat żuromiński 400 000 zł. Inwestycja przewiduje termomodernizację kompleksu obiektów użyt. publicznej (placówek oświatowych): ZS Techn.-Zawod. z Internatem i LO w Żurominie oraz ZS im. Bat. Chł. w Zielonej. W zakres inwestycji wchodzą (w zależności od zapotrzebowania): wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji c.o., instalacja systemu c.w.u., instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz urządzeń wykorzystujących wytworzoną energię, wymiana oświetlenia na LED.
 30. Młodzieszyn 1 300 000 zł. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn”
  Zadanie obejmuje modernizację wszystkich obwodów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Młodzieszyn.
 31. Strzegowo 700 000 zł. „Przebudowa drogi gminnej G 230517W relacji Drogiszka – Budy Sułkowskie”. Planowany do przebudowy odcinek będzie miał długość 2315 mb, szerokość jezdni 5,0 m.
 32. Powiat żyrardowski 2 500 000 zł. „W zdrowym ciele zdrowy duch” — Popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w powiecie żyrardowskim poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
 33. Wyszogród 400 000 zł. Budowa parkingu ( miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy cmentarzu parafialnym oraz kompleksie handlowym przy ul. Niepodległości w msc. Wyszogród.
 34. Rościszewo 400 000 zł. Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo. Zakres prac obejmuje wykonanie 43 miejsc postojowych ( w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) drogi manewrowej, opasek wokół miejsc postojowych, ustawienie dwóch latarni solarnych z własnym zasilaniem i czujnikiem zmierzchowym.
 35. Rybno 1 200 000 zł. Budowa Przedszkola w Rybnie – zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach za Urzędem Gminy Rybno.
 36. Joniec 450 000 zł. Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w miejscowości Adamowo na terenie Gminy Joniec.
 37. Joniec 750 000 zł. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wrona na terenie Gminy Joniec.
 38. Gołymin Ośrodek 1 000 000 zł. Inwestycja pn. “Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołyń-Ośrodek”, będzie obejmowała następujące zadania: położenie nowej nawierzchni ulicy, budowa miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Planowane przedsięwzięcie stworzy spójny układ przebudowanych ulic (skrzyżowanie z drogą powiatową o numerze 2422W Nasielsk-Strzegocin-Gołymin-Ośrodek).
 39. Iłów 907 236,00 zł. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie –  etap    Inwestycja polega na  budowie zbiorników na ścieki  dowożone, budowie  wiaty  na osad  ściekowy  i sprzęt pomocniczy  oraz modernizacji systemu sterowania.
 40. Brochów 800 000 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw na ekologiczne lampy LED wraz z wysięgnikami (ok. 700 sztuk), budowa dwóch naziemnych instalacji fotowoltaicznych.
 41. Sierpc 900 000 zł. Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu (wymiana lamp na LED, wymiana wysięgników, przewodów zasilających oprawy oraz instalacja systemu sterowania oświetleniem).
 42. Powiat sochaczewski 1 200 000 zł. Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala powiatowego” w Sochaczewie.
 43. Wiśniewo 618 004,57 zł. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Starej Otoczni polegający na wymianie pokrycia dachowego, przebudowie pomieszczeń, wykonaniu instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej na dachu budynku, wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania , wykonaniu elewacji zewnętrznej, dobudowie wiatrołapu.
 44. Lutocin 400 000 zł. Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz przyczepą dla Gminy Lutocin

 

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Pieniądze z RFIL trafiły do dużych miast, ale też niewielkich miejscowości – nierzadko do tych gmin, które były niedoinwestowane w poprzednich latach.

RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Choć Fundusz to zastrzyk dla miejscowych inwestycji, efekty jego działania mogą być globalne. Lokalne inwestycje dają impuls do rozwoju całego kraju.

 

Maciej Wąsik

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska