Przez kilka ostatnich dni policjanci ciechanowskiej drogówki prowadzili lustrację dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jak się okazuje wynik jest zatrważający na 58 przeprowadzonych kontroli na ternie powiatu ciechanowskiego ujawniono aż 57 nieprawidłowości.
Celem przeprowadzenia przeglądu dróg było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym szkolnym dzwonkiem”.

Red. 

więcej w papierowym wydaniu CC