Powiat Ciechanowski pozyskał dofinansowanie na realizację trzech projektów ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 217.750,81 zł.


Dzięki pozyskanym środkom finansowym będzie możliwe dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami następujące obiekty budowlane:

W Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie ramach realizacji projektu dostosowany zostanie hol budynku do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zakup i montaż platformy schodowej. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 18.685,21 zł z czego 14.948,17 zł stanowi dofinansowanie.

W ramach realizacji projektu w Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie wybudowana zostanie pochylnia z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35.000,00 zł z czego 28. 000,00zł to kwota wsparcia z PFRON.

Natomiast w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dostosowane zostaną dwie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla osób niewidomych i słabowidzących na I i II piętrze budynku zamontowane zostaną tablice tyflograficzne z opisami w alfabecie Braille’a. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 218.503,30 z zł czego 174.802,64 zł to dofinansowanie.

Celem programu „Dostępna przestrzeń publiczna” jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska