Gmina Ojrzeń otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Wartość dofinansowania – 65 269,79 zł.


Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach pobytu dziennego.
Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne i przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby wykonujące na co dzień sprawowanie opieki dysponować będą czasem wolnym, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację sił oraz na załatwienie niezbędnych spraw urzędowych. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zastąpieniu opiekuna osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy z różnych powodów nie będą mogli czasowo wykonywać swoich obowiązków.
Całkowita wartość zadania – 65 269,79 zł i zostanie ona w pełni sfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Red.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska