W Ciechanowie powstanie kolejna inwestycja, której celem jest budowa mieszkań dla osób posiadających ograniczoną zdolność kredytową, ale mających możliwość utrzymania lokalu i bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Przy ul. Opinogórskiej powstanie 78 nowych mieszkań wykończonych pod klucz. Do 2026 r. wybuduje je Społeczne Inicjatywa Mieszkaniowa. 21 maja ratusz rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

 

Przy ul. Opinogórskiej (na działce 4312 obręb „Scalenie”) powstaną dwa bliźniacze budynki wielorodzinne. Znajdzie się w nich 78 mieszkań o powierzchni od 32,99 m2 do 69,71 m2. Będą wykończone pod klucz. Powstaną też komórki lokatorskie na poziomie piwnic, garaże podziemne oraz miejsca parkingowe przy blokach. Bloki będą miały cztery kondygnacje i zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Budowę zrealizuje spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Północne Mazowsze, która powstała w 2021 r. Utworzyło ją 8 samorządów (Ciechanów, Pułtusk, Płońsk, Sierpc, Glinojeck, Baboszewo, Załuski i Czernikowo) we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

O najem lokalu mieszkalnego będą mogły ubiegać się osoby, które spełnią kryteria określone przepisami ustawowymi oraz zasadami przyjętymi przez radnych (Uchwała Nr 631/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. ze zmianami). Wnioski zainteresowanych będą podlegały ocenie punktowej w oparciu o kryteria pierwszeństwa.

KRYTERIA NABORU

Bezwzgędnie obowiązujące przy naborze będzie kryterium poziomu dochodu. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego za rok 2023 nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
W zależności od wielkości gospodarstwa domowego wynosi ona:

• gospodarstwo jednoosobowe – 7883,99 zł,
• gospodarstwo dwuosobowe – 11037,58 zł,
• gospodarstwo trzyosobowe – 15242,38 zł,
• gospodarstwo czteroosobowe – 17870,37 zł,
• gospodarstwo większe niż 4-osobowe – maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wyliczana jest na podstawie określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Osoba składająca wniosek o najem jest zobowiązana do złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym osiągniętym w roku 2023 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z dodatkowymi kryteriami naboru, pierwszeństwo będą mogli zyskać wnioskodawcy, w których gospodarstwach domowych żadna z osób nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Natomiast osoby, które w dniu składania wniosku o najem posiadają tytuł prawny do lokalu na terenie Ciechanowa (dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego wskazanych we wniosku), nie otrzymają one dodatkowych punktów, ale będą mogły składać wniosek o najem. W takim przypadku wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o tym, że do dnia podpisania umowy najmu wyzbędzie się on (lub osoby wskazane w jego wniosku) posiadanego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Ciechanowie.

DOKUMENTY I SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski osób zainteresowanych najmem lokalu będą przyjmowane od 21 maja do 21 czerwca 2024. Można będzie złożyć je osobiście w ratuszu w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00, pokój nr 24 i 25, Referat Mieszkaniowy), pocztą na adres Urzędu Miasta Ciechanów lub przez ePuap. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek i nie może być objęty wnioskiem innego wnioskodawcy.

Spełnienie warunków do uzyskania punktów za kryterium pierwszeństwa i dodatkowe kryteria pierwszeństwa powinno być potwierdzone przez wnioskodawcę dokumentami w tym zakresie. Wykazanie spełnienia kryterium spoczywa na wnioskodawcy.

Wnioski o zawarcie umowy najmu złożone do Urzędu Miasta będą będą ewidencjonowane według kolejności wpływu.

CO ZDECYDUJE O ZNALEZIENIU SIĘ NA LIŚCIE NAJEMCÓW?

O kolejności wpisania na listę najemców zadecyduje suma liczby punktów, przyznanych zgodnie z kryteriami pierwszeństwa, zgodnie z zasadami punktacji określonymi uchwałą, a w przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców zadecyduje kolejność złożenia wniosku, a następnie liczba osób tworzących gospodarstwo domowe.

Po przeprowadzonej ocenie punktowej wniosków gmina sporządzi listę najemców, szeregując wnioski w kolejności od najwyższej do najniższej.

PODPISANIE UMOWY NAJMU

Umowa najmu przewiduje partycypację najemcy w kosztach do 20% wartości lokalu z możliwością dojścia do własności. Przybliżony koszt partycypacji do metra kwadratowego mieszkania będzie wynosił 1,6 tys. zł. Szacowana stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania to 22 zł. W czynszu wliczony będzie m.in. kredyt i odsetki.

Zapłata minimum 1/3 kwoty przewidzianej do partycypacji ma nastąpić przy podpisaniu umów z SIM (planowane na początek lipca 2024 r.)

Formularze oraz plan inwestycji są dostępne na stronie internetowej

 

źródło:UM

FOT. pixaby 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska