Mazowiecki Urząd Wojewódzki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu i podejmuje systematyczne działania w celu poszerzenia bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19. Wojewoda Mazowiecki, w trakcie czwartkowego briefingu prasowego podkreślił, że pacjenci na Mazowszu mogą czuć się bezpieczni, a założenia strategii zabezpieczenia medycznego dla pacjentów z Covid-19 są regularnie omawiane na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami samorządów m. in. władz m.st. Warszawa, dyrektorami szpitali i NFZ. Decyzje ws. poszerzania bazy łóżkowej podejmowane są zgodnie z obecną sytuacją epidemiologiczną w województwie. Do połowy listopada br. planowane jest powiększenie bazy łóżkowej o ponad 1 200 łóżek i ponad 300 łóżek w szpitalach tymczasowych. Wszystkie decyzje wydawane są, w celu zapewnienia dostępności leczenia pacjentom z Covid-19 przy zachowaniu dostępności do świadczeń dla pacjentów z innymi schorzeniami.

Przyjęta strategia walki z koronawirusem zakłada wsparcie systemu przez szpitale tymczasowe, należy jednak podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali. Pomoc powinna być udzielana w tym miejscu, gdzie można ją zapewnić najszybciej, tak więc nie zawsze jest to miejsce zamieszkania chorego (np. pacjenci z Warszawy są też hospitalizowani, o ile jest taka potrzeba w innych szpitalach). Zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem – wszystkie szpitale objęte decyzją zorganizowania „miejsc covidowych” wyznaczane są na II poziomie zabezpieczenia – dając tym samym możliwość przyjmowania pozostałych pacjentów z innymi schorzeniami, tak aby została zachowana ciągłość realizacji świadczeń medycznych. Ponadto, zgodnie z wytycznymi, wszystkie pozostałe placówki zobowiązane są do gotowości przyjęcia pacjentów z różnymi schorzeniami, którzy mają jednocześnie potwierdzony Covid-19.

Na zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Covid-19 musimy patrzeć jako system obejmujący całe województwo. Cała służba zdrowia jest zaangażowana w walkę w Covid -19 w różnych formach. Wszystkie te zasoby służą mieszkańcom i w trudnym czasie pandemii musimy zarządzać nimi tak, aby uwzględnić wszystkie potrzeby. Łóżka dla pacjentów covidowych są uruchamiane stopniowo, tak aby jak najdłużej zapewnić możliwość hospitalizacji dla pacjentów z innymi schorzeniami. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby łóżka stały puste – stąd decyzje muszą być wydawane na bieżąco. Trzeba też jasno zaznaczyć, że nie obowiązuje tu żadna rejonizacja. Każda placówka powinna przyjmować pacjentów, niezależnie skąd pochodzi. Szpitale służą wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego czy są miejskie, wojewódzkie, kliniczne. W tym trudnym czasie powinniśmy kierować się solidarnością. Tymczasem władze Warszawy formułują skandaliczne wypowiedzi, że w warszawskich szpitalach znajdują się pacjenci głównie spoza Warszawy. Otrzymywaliśmy też sygnały, że pacjenci spoza Warszawy nie byli przyjmowani np. w Szpitalu Południowym – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

W trakcie cyklicznych spotkań z przedstawicielami m.in.: m.st. Warszawa, Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorami szpitali na Mazowszu, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwracał się wielokrotnie z prośbą, aby placówki medyczne były przygotowane na IV falę, w zakresie m.in. odpowiedniego przystosowania infrastruktury. Już wiosną br., kiedy liczba nowych przypadków i hospitalizowanych osób z powodu Covid-19 znacząco spadła, dyrektorzy szpitali zostali poproszeni o pełna gotowość placówek na jesień (na kiedy był przewidywany początek IV fali), w zakresie sprawnej organizacji powrotu do ponownego zabezpieczenia większej liczby łóżek dla pacjentów z Covid-19, analizy zużycia tlenu oraz przeglądu aparatury. W zakresie zaopatrzenia w sprzęt, wsparcia infrastruktury placówki otrzymały wiele wsparcia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu. W trakcie cyklicznych wideokonferencji z dyrektorami szpitali z całego Mazowsza omawiany jest stan przygotowania placówek do leczenia pacjentów z Covid-19.W porozumieniu z MOW NFZ oraz dyrektorami szpitali w województwie mazowieckim, Wojewoda podejmuje działania dostosowane do zmieniających się wskaźników zachorowań, poprzez wydawanie decyzji dotyczących zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz uruchomienie kolejnych szpitali tymczasowych na Mazowszu.

Obecnie na podstawie decyzji Wojewody w województwie mazowieckim działa 5 szpitali tymczasowych, które wyznaczone zostały jako placówki wiodące do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, tak, aby inne placówki mogły się skupić na leczeniu pacjentów z innymi schorzeniami. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowane są obecnie 374 łóżka dla pacjentów z Covid-19 (stan na 4 listopada br.).

Pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych – każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów. Wszystkie takie przypadki są wyjaśnianie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Na mocy decyzji wojewody mazowieckiego Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zwiększył liczbę łóżek dla pacjentów z covid do 19. Jak udał nam się ustalić, 17 łóżek znajdzie się na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, a dwa – w oddziale intensywnej terapii.

red. 

Znajdź nas na FB

Reklama
1050x320-ok
1050x320_ciech_nowosci
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
1050x320-ok
1050x320_ciech_nowosci
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
teletronik
Reklama
reklama-śmiecińska
reklama-śmiecińska
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie