Przyjęty jednogłośnie przez Radę Powiatu Ciechanowskiego budżet powiatu na rok 2024 jest rekordowy pod względem dochodów i wydatków inwestycyjnych opartych przede wszystkim na zewnętrznych źródłach finansowania. Udział środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji wyniesie 26.819.893,77 zł co stanowi 60,4% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wyszacowane w budżecie powiatu wydatki wynoszą 205.032.424,12 zł, co stanowi 141,42% projektu planu wydatków w roku 2023.

Planowane wydatki Powiatu Ciechanowskiego w 2024 roku kształtują się następująco:
-wydatki ogółem: 205.032.424,12 zł z czego:
– wydatki bieżące: 160.627.595,88 zł, tj. 125,45% projektu roku 2023,
– wydatki majątkowe (inwestycyjne): 44.404.828,24 zł, tj. 262,10% projektu roku 2023.

Wydatki majątkowe uwzględniają zadania inwestycyjne jednoroczne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 4.510.400,66 zł oraz zadania inwestycyjne wieloletnie objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 39.894.427,58 zł. W wydatkach majątkowych uwzględniono licznie wnioski i interpelacje radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego w zakresie przebudowy i remontów dróg na terenie powiatu ciechanowskiego. W wydatkach uwzględniono także spłaty długu powiatu na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów. W 2024 roku spłata kwoty długu wyniesie 3.990.000,00 zł.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:
Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:
-Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego.
-Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
– Rozbudowa drogi nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice.
– Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego.
-Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna.
– Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy – realizacja przedsięwzięcia w latach 2023–2024.
– Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie.
– Rozbudowa i przebudowa Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
– Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
– Renowacja organów w kościele Parafia św. Józefa w Ciechanowie- Fara.
– Termomodernizacja budynku DOM Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32.
– Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu.

 Zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nasierowo na odcinki Czernice – Pałuki.
-Przebudowa drogi powiatowej Grudusk – Łysakowo – etap I.
-Wykup gruntów pod drogi powiatowe.
– Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych.
-Budowa pochylni przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego w Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
– Modernizacja holu wejściowego w Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
-Dostosowanie budynku Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych.
-Dostosowanie budynku Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych.
– Wyposażenie klatek schodowych w Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w urządzenie zapobiegające zadymieniu – etap I – wykonanie dokumentacji projektowej.
-Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – etap II – przebudowa instalacji hydrantowej.
-Dostosowanie budynku Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – etap II – winda zewnętrzna.
– Zakup samochodu dla SOSW w Ciechanowie.
-Dostosowanie budynku Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza do wymogów przeciwpożarowych – etap II.
-Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Socjalizacyjnej.

W 2024 roku zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych – 400.000,00 zł, program wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego – 45.000,00 zł, oraz program pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.

Reklama
Tesali
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska