Kwalifikacja wojskowa to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przeprowadza się ją w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2023  r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich na terenie powiatu ciechanowskiego w dniach od 17 kwietnia do 10 maja 2023 r. (z przerwą  w dniach 1-3 maja) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa

Czynności składające się na proces kwalifikacji wojskowej:

  • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
  • określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
  • wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej
  • wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji
  • przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej
  • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej
  • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Zdolność do służby wojskowej

    Kategoria A – Zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.

    Kategoria B – Czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju.

    Kategoria D – Niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

    Kategoria E – Trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Termin kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego przedstawia się następująco:

Miasto Ciechanów     17-24.04.2023 r.
Gmina  Grudusk         24-25.04.2023 r.
Miasto i Gmina Glinojeck  25-26.04.2023 r.
Gmina Sońsk          27-28.04.2023 r.  
Gmina Opinogóra Górna   28.04.2023 r., 04.05.2023 r.

 

1-3.05.2023 r. PRZERWA  W  PRACACH  KOMISJI

Gmina  Ojrzeń    04-05.05.2023 r.
Gmina  Regimin    05.05.2023 r.,     08.05.2023 r.
Gmina Gołymin-Ośrodek      08.05.2023 r.
Gmina Ciechanów     09.05.2023 r.  

         

Kobiety    10.05.2023 r.

 

Powiatowa Komisja Lekarska ma swoją  siedzibę w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32 w lokalu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Komisja  pracuje w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00 nr tel. 660-484-851.

Zgodnie z listami  osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  w 2023 r., sporządzonymi przez  Urząd Miasta Ciechanów, Urząd Miasta i Gminy Glinojeck  oraz Urzędy Gmin: Ciechanów, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin i Sońsk,  przed  Powiatową Komisją Lekarską  powinno stawić się 512 osób, tj.

400  osób – rocznik podstawowy (2004)

80   osób –  roczniki  starsze

32  – kobiety

Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum rekrutacji uzupełnień nakłada grzywnę  w celu przymuszenia,  albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

źródło:Powiat Ciechanowski 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska