Rozmowa z Robertem Morawskim dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie

Milena Bonisławska: Czy obserwuje Pan wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie ciechanowskim w czasie kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa? Ilu było bezrobotnych na koniec lutego 2020r. Ilu ich jest na dzień dzisiejszy?

Robert Morawski: W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku zarejestrowało się ogółem 1229 osób bezrobotnych, w tym: kobiet 583, wg. stanu na koniec lutego zarejestrowanych było ogółem 3 314 osób. Liczba osób zarejestrowanych wg stanu na dzień 31 marca 2020 r. wynosiła 3 138, w tym kobiet: 1 627, czyli zmalała o 176 w ciągu jednego miesiąca.
Natomiast w okresie od 01.04.2020 r. do dnia 22.04.2020 r. wpłynęło 195 wniosków o dokonanie rejestracji, w tym zarejestrowano 177 osób. Natomiast w trakcie realizacji jest 18 wniosków o rejestrację – opóźnienie w rejestracji wynika z braków formalnych, które zawierały te wnioski. Uważam, że dopiero dane za kwiecień i kolejne miesiące pokażą realny problem, z którym będzie borykać się polski rynek pracy.

MB: Jak wielu bezrobotnych korzysta z zasiłków? Czy liczba wypłacanych zasiłków zwiększyła się po wybuchu i w trakcie epidemii?

RM: Do dnia 31 marca 2020r. roku przyznano: 327 zasiłków dla bezrobotnych, 93 dodatki aktywizacyjne. W analogicznym okresie roku ubiegłego przyznano : 391 zasiłków dla bezrobotnych i 101 dodatków aktywizacyjnych.

Cała rozmowa w papierowym wydaniu CC

fot. Starostwo Powiatowe 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
kabaret_1050x320
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
kabaret_1050x320
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
reklama_internet_web
1050x320_ciech_nowosci
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
agro trans-01
gawax2
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie