Specjalnie dla osób do 29 roku życia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (dalej WUP) wybrał projektodawców, którzy w przyszłym roku będą rekrutować młodych bez pracy do wzięcia udziału w projektach. W efekcie: praca, kwalifikacje i otwarte drzwi do kariery! Zainteresowany?

Prawdziwa okazja czeka młode osoby, które chcą zmienić swoje życie zawodowe. Ci, którzy nie zaleźli jeszcze zatrudnienia, a chcą to zmienić mają szansę zakwalifikować się do projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dzięki nim uzyskają dostęp do bezpłatnych szkoleń zawodowych, staży, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, czy bonów na zasiedlenie (jeśli znajdą pracę co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania). Oprócz tego dostaną zwrot kosztów badań lekarskich, dojazdów do miejsca odbywania staży i szkoleń. Chcesz zostać jedną z nich?

JAK DOSTAĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Śledź stronę internetową power-wupwarszawa.praca.gov.pl/ , www.funduszeeuropejskie.gov.pl; gdzie opublikujemy listę umów w ramach konkursu z Poddziałania 1.2.1 PO WER (szukaj numeru POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18). Lista zawierała będzie dane kontaktowe instytucji (są to najczęściej agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, fundacje, stowarzyszenia) z którymi WUP podpisał umowę i przydzielił środki UE na realizację projektów. Dzięki nim wspomniane instytucje przyjmą do projektów osoby młode. Jeśli chcesz znaleźć się wśród nich sięgnij po słuchawkę lub napisz do nich maila, żeby stać się uczestnikiem projektu. Na wsparcie nie będziesz czekać długo! Nam też zależy, byś szybko znalazł pracę! Powodzenia!

Droga do kariery krok po kroku

Jeśli jesteś osobą do 29 roku życia, pozostającą bez pracy, niezarejestrowaną w urzędzie pracy, nie studiującą dziennie, ani nie szkolącą się możesz zgłosić chęć udziału w projekcie do konkretnej instytucji (jak znaleźć instytucje dowiesz się poniżej).
Instytucja przedstawi Ci konkretnie kryteria kwalifikacji do projektu tj. wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenia i status na rynku pracy. Jeśli je spełnisz zostaniesz zakwalifikowany do projektu.
Umówisz się na spotkanie z doradcą zawodowym lub psychologiem, który opracuje Ci Indywidualny Plan Działania, inaczej plan rozwoju kariery krok po kroku. Uwzględni w nim Twoje doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności. Wspólnie ustalicie w jakim kierunku chcesz się szkolić.
Weźmiesz udział w szkoleniu zakończonym egzaminem lub certyfikatem rozpoznawalnym w branży, dzięki któremu szybciej znajdziesz pracę.
Zostaniesz skierowany do pracodawcy na staż (maksymalnie na 6 m-cy). Będziesz go odbywał w warunkach zbliżonych do „normalnej pracy” w wymiarze 40 h tygodniowo, najczęściej 8h dziennie od poniedziałku do piątku.
Po zakończeniu stażu pośrednik pracy zaproponuje Ci kilka ofert pracy i umówi na rozmowy kwalifikacyjne (często zatrudnienie zapewniają pracodawców, u których odbywali staż) w wyniku których dostaniesz pracę.
Pierwszy dzień nowej pracy otworzy drzwi do kariery!