LXIV Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Sesja odbędzie się  według następującego porządku obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LXIV sesji Rady Powiatu VI kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXII i LXIII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie o działalności kontrolnej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2022 roku – DRUK Nr 1
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2022 roku – DRUK Nr 2
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK NR 3
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok –DRUK Nr 4
c) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – DRUK Nr 5
d) zmiany uchwały Nr VI/58/430/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2023 roku – DRUK Nr 6
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Ciechanowskim i Powiatem Przasnyskim w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – DRUK Nr 7
f) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski – DRUK Nr 8
g) zmiany uchwały Nr VI/49/370/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego i nadania jej Statutu – DRUK Nr 9
h) rozpatrzenia skargi na naganne zachowanie radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego, stanowiące obrazę barw narodowych – DRUK Nr 10
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Reklama
Tesali
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama13
reklama13
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska