Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność Uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 126/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie odwołania Pani Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

“(…) Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2019 r, poz. 511 z późn. zm.) rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 8 stycznia 2020r. stwierdził nieważność ww. uchwały…” – czytamy w decyzji wydanej przez  Wojewodę Mazowieckiego. 

mil. 

Więcej w papierowym wydaniu CC 

 

 

Znajdź nas na FB