Pod koniec września dostępne będą fundusze na tworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych. Pojawią się też kolejne środki na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw. Konkursy o dofinansowanie projektów zorganizowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze na opiekę zdrowotną
Już 28 września rozpocznie się konkurs o dofinansowanie projektów dotyczących opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, zwłaszcza starszymi. Pula środków na ten cel wynosi 29,8 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na działania sprzyjające poprawie stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganiu wczesnym powikłaniom poszpitalnym lub przygotowaniu pacjenta do życia z niepełnosprawnością. Na dofinansowanie mają szansę wyłącznie projekty zgodne ze standardem Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM).
Działania dotyczące utworzenia DDOM dysponującymi od 10-15 miejsc mogą uzyskać do 1 mln zł dofinansowania. W przypadku placówek z 25 miejscami poziom wsparcia może wynieść nawet 2 mln zł. Na złożenie wniosku będzie czas do 22 października. O fundusze będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze posiadające kontrakt z wojewódzkim oddziałem NFZ. Konkurs organizowany jest w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Fundusze na rozwój przedsiębiorstw
Pod koniec miesiąca pojawi się kolejna szansa na pozyskanie dofinansowania przez przedsiębiorców. Firmy będą mogły ubiegać się o środki na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, czyli na przykład firmowych laboratoriów. Do rozdysponowania będzie 25 mln zł. Wsparcie obejmie inwestycje w sprzęt, aparaturę i technologie potrzebne do opracowywania nowych produktów i usług. Przedsiębiorcy mogą uzyskać od 200 tys. zł do nawet 10 mln zł dofinansowania. Wnioski będzie można składać od 30 września do 5 grudnia. Konkurs organizowany jest w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Dowiedz się o funduszach UE podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza!
Już 17-18 października na Stadionie Legii w Warszawie odbędzie się 9. Forum Rozwoju Mazowsza. Będzie to okazja do zdobycia informacji o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania, ale też prezentacji dobrych praktyk i rozmów o tym jak realizować projekty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.forumrozwojumazowsza.eu.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie
www.funduszedlamazowsza.eu.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74,
lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ciechanowie przy Placu Kościuszki 5,
tel. 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.
Nie zwlekaj, już dziś weź udział w bezpłatnych szkoleniach i złóż wniosek o dofinansowanie.
Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!