Uroczystość wszystkich Świętych, a po niej wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, to czas szczególnej pamięci o osobach, które wywarły wpływ na nasze życie, a których już z nami nie ma.

Ks. Albin Łuczkowski – 26 października 2019 roku zmarł ks. kan. dr Albin Łuczkowski. Przeżył 73 lata w tym 48 w kapłaństwie. Ks. kan. dr Albin Łuczkowski urodził się 3 stycznia 1946 w Kątach, par. Opinogóra. Święcenia kapłańskie 13 czerwca 1971 roku w Mławie z rąk Biskupa Płockiego Bogdana Sikorskiego. Był również wikariuszem w parafii Sońsk. Podczas lat posługi kapłańskiej Ksiądz Albin pełnił różne funkcje w Kościele w Płocku: był wikariuszem, studiował prawo kanoniczne w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora, pracował w Kurii Diecezjalnej, był proboszczem i katechetą, pełnił funkcję sędziego w Sądzie Biskupim w Płocku. W 2004 roku otrzymał tytuł kanonika.

Wojciech Jabłoński – zmarł 28 października 2019 w wieku 75 lat. Był autorytetem muzycznym . Jeden z założycieli legendarnego zespołu Kolumbowie. Występował też w takich zespołach, jak Old Timers, Why Ducky? czy James B.&Friends. Ostatnim jego dziełem była Miejska Młodzieżowa Orkiestra Strażacka w Chorzelach. Szkolił również młodych muzyków.

Zdzisław Petrykowski zmarł 31 października 2019 roku. Wieloletni kierownik ciechanowskiej Polikliniki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Był specjalistą organizacji ochrony zdrowia i medycyny rodzinnej. Był także aktywnym politykiem i społecznikiem. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie. Zasiadał w Radzie Powiatu Ciechanowskiego. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Aktywnie działał w Ciechanowskiej Lewicy Samorządowej. Zmarł w wieku 72 lat.

Ks. infułat Ludomir Kokosiński – 23 lutego br. w wieku 85 lat, zmarł ks. infułat Ludomir Kokosiński. Przez niemal trzy dekady był proboszczem Parafii Św. Tekli w Ciechanowie. W tym roku świętowałby 60-lecie kapłaństwa.
Ksiądz infułat urodził się 14 czerwca 1934 roku w parafii Blichowo koło Płocka. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Płocku i tu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. 19 czerwca 1960 r. z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, wraz z dziewięcioma kolegami rocznikowymi, przyjął święcenia kapłańskie w płockiej katedrze. Przez sześć pierwszych lat kapłaństwa pracował jako wikariusz w Nasielsku, następnie na dwa lata został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w sierpeckiej farze. W 1968 roku został proboszczem w Jońcu koło Płońska. 1980 roku bp Bogdan Sikorski mianował go proboszczem Parafii św. Tekli w Ciechanowie, którą kierował do 2009 roku.
Był duszpasterzem wielu środowisk, m.in. kapelanem w Domu Pomocy Społecznej w Krubinie i w ciechanowskiej Policji, zaś na początku swego proboszczowania w Ciechanowie wspierał w mieście rodzącą się Solidarność. Do historii przeszła wielka Msza na ciechanowskim stadionie zorganizowana właśnie przez ks. Kokosińskiego na początku lat 80, z udziałem ówczesnego biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego.
Pod koniec lat 80. pod jego egidą powstało Katolickie Stowarzyszenie „Politicus”, skupiające osoby zaangażowane opozycyjnie wobec ówczesnej władzy. Był laureatem wielu odznaczeń i nagród. W 1996 roku został laureatem nagrody im. Franciszka Rajkowskiego i związanego z nią tytułu „Ciechanowianina Roku”. Został również uhonorowany „Kryształowym Sercem” – najwyższym odznaczeniem Polskiego Czerwonego Krzyża. Za zaangażowanie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci otrzymał Order Uśmiechu. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Od 1982 r. był kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, a od 2011 r. jej prepozytem, czyli przewodniczącym tego kapłańskiego gremium. Pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu ciechanowskiego, a następnie dziekana dekanatu ciechanowskiego południowego. Po przejściu na emeryturę pozostał w Ciechanowie do końca swych dni.

Henryk Nawrocki -Zmarł w maju 2020 roku w wieku 82 lat. Przez wiele lat był sołtysem wsi Sokołówek. Członek Stowarzyszenia „Sokołówek” im. Tomasza Klonowskiego. Był wielki orędownikiem działań na rzecz rewitalizacji Parku w Sokołówku.

Podporucznik Janusz Trętowski, pseudonim Kruk, zmarł 25 lipca 2020r. Urodził się 20 lutego 1930r. w Długołęce w parafii Pałuki. W trudnych powojennych latach działał w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, był łącznikiem i kwatermistrzem w stopniu sierżanta w oddziale ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój. Po upadku komunizmu wraz z innymi partyzantami został awansowany na stopień podporucznika. Przyjaźnie z czasów konspiracji pozostały do końca życia. Angażował się wspólnie z kolegami w upamiętnianie poległych w latach 1945-1956 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Pana Janusza Trętowskiego można było spotkać na wielu uroczystościach patriotycznych i pogrzebowych kombatantów NZW.

ppłk Dariusz Kosakowski – Zmarł 5 sierpnia w wieku 54 lat. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ciechanowie. Poważnie chorował. Ostatnio był związany z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Grzegorz Wróblewski – zmarł 23 sierpnia br. w wieku 74 lat . Był absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, następnie pracownikiem spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” w latach 1964 – 1990, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika działu oraz członka zarządu. W latach 1990 -1994 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 1995 r. był pracownikiem administracji publicznej. W latach 1999 – 2008 pracował w starostwie powiatowym w Ciechanowie, a od maja 2008 r. był kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, pełnił tę funkcję do 2016 r.

Sławomir Zdun – Zmarł nagle 18 września 2020 r. w wieku 46 lat. Leśnik, poeta i prozaik, grafik. Mieszkał w leśniczówce w Ościsłowie pod Ciechanowem wraz żoną Anną i dwojgiem dzieci. Autor zbioru wierszy „Tropliwość” oraz powieści „Dezerter”. Publikował też w ciechanowskich almanachach poezji, prasie, wydawnictwach zbiorowych (m.in. „Druga dekada”). Należał do Związku Literatów na Mazowszu (członek Komisji Rewizyjnej), Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, Był wspaniałym kolegą, inicjatorem imprezy poetycko-muzycznej „Leśne Impresje”, które od 2011 r. organizował z żoną na zakończenie lata w ościsłowskich lasach. W tych niezapomnianych leśnych spotkaniach uczestniczyli nie tylko artyści, ale i władze, smakując poezji w zapachu lasu i ogniska, przy dźwięku gitar, śpiewie i smakowitych specjałach .

Wojciech Kowalski – zmarł 3 października br. w wieku 87 lat. Miłośnik sportu, były piłkarz ciechanowskich klubów i jeden pierwszych biegaczy w Ciechanowie. Uczestniczył w pierwszym Maratonie Pokoju w Warszawie, a potem w kolejnych. Wojciech Kowalski przez wielu kojarzony z pseudonimu „Kiwaj”. Przez dwie dekady między 1948 a 1968 roku, był zawodnikiem Ciechanowianki, a następnie Juranda Ciechanów. Biegał w Polsce i zagranicą. Była współzałożycielem Klubu Biegacza TKKF Promyk w Ciechanowie. Aktywnie biegał nawet po 80-tce.

dr n. med. Agnieszka Bukowska – zmarła 18 października w wieku 67. Przez 18 lat była wykładowcą Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunku pielęgniarstwo. Przez wiele lat doskonale sprawdziła się jako samorządowiec. Najpierw jako radna Rady Miasta Ciechanów, a później Rady Powiatu Ciechanowskiego

 

Znajdź nas na FB

Reklama
1050x320-ok
1050x320_ciech_nowosci
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
1050x320-ok
1050x320_ciech_nowosci
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
teletronik
Reklama
reklama-śmiecińska
reklama-śmiecińska
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie