W tegorocznej edycji CBO zrealizowane będą 22 projekty (12 osiedlowych i 10 ogólnomiejskich). O ich realizacji zdecydowali mieszkańcy. W jubileuszowej, dziesiątej edycji CBO ważny głos oddała rekordowa liczba 7860 ciechanowian. Na wykonanie wybranych przez nich zadań ratusz przeznaczy ok. 2,2 mln zł.

Mieszkańcy wybrali w głosowaniu projekty, które zostaną zrealizowane w tym roku w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W kategorii zadań ogólnomiejskich to dziesięć zadań. O zwycięstwie zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów. Największą popularność zyskał projekt dotyczący siódmego etapu rewitalizacji Kąpieliska „Krubin”. Mieszkańcy wybrali do realizacji również: pomysł zakupu do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, projekt dotyczący rewitalizacji parkingu na osiedlu „Płońska”, zadanie z zakresu ekologii (Drzewa dla Ciechanowa – IV etap), projekt wykonania projektu rzeźb rycerzy i ich montażu u podnóża Farskiej Góry, zadanie polegające na budowie „Psiego Parku”, modernizację pomieszczeń w budynku TPD.

Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich” wybrane do realizacji mogły być trzy zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. Mieszkańcy wybrali projekt mający na celu leczenia kotów miejskich w Ostoi Mruczków oraz dwa zadania z zakresu sportu. Pierwsze to wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP, drugie wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

W kategorii projektów osiedlowych do realizacji wybrano dwanaście projektów. Największą liczbę głosów zdobył pomysł stworzenia Edu Landii – przyrodniczej ścieżki edukacyjno-zdrowotnej z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.

Głosowanie mieszkańców w tegorocznej edycji CBO trwało od 1 do 29 lutego. Mógł w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. O realizację rywalizowały 43 projekty (23 osiedlowe i 20 ogólnomiejskich). W tegorocznej edycji w głosowaniu wzięło udział prawie 9 tys. osób. Większość z nich skorzystała z możliwości głosowania przez internet. Ważny głos oddało 7860 osób. Nieważność pozostałych wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane, z braku podpisu i daty na karcie do głosowania lub oddania głosu „papierowo” i elektronicznie. W 20 przypadkach głosujący posługiwali się danymi osób zmarłych.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE”

 1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada utworzenie „zielonej strefy relaksu” od strony lasu, montaż nowych urządzeń zabawowych, 10 stołów piknikowych z koszami na odpady, wykonanie nowych nasadzeń roślinności i dowóz piasku.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

 1. „Bezcenny oddech” – zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia.

Około 30 urządzeń, które pomagają ratować życie w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, zostanie zakupionych dla miejskich placówek oświatowych w Ciechanowie. To opatentowany, prosty w użyciu sprzęt, którego użytkowanie nie wymaga przeszkolenia.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Dorota Czarnecka
Koszt: 30 000 zł

 1. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap.

Celem projektu jest modernizację istniejącego parkingu na ul. Reutta poprzez wymianę nawierzchni i krawężników na powierzchni ok. 700 m2. Projekt stanowi kontynuację zamierzenia rozpoczętego w 2021 r.
Pomysłodawca: Anna Smolińska
Koszt: 200 000 zł

 1. Drzewa dla Ciechanowa – IV etap.

Projekt polega na zakupie, posadzeniu i rocznej pielęgnacji 200 drzew o obwodzie pnia co najmniej 15 cm. Drzewa posadzone będą na miejskich działkach.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł

 1. „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry.

Pomysł na wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry od strony ulicy 3 Maja. To kontynuacja realizowanego od 2018 r. projektu „Ciechanów Miastem Rycerzy”. Rycerski szlak wiedzie od Zamku Książąt Mazowieckich poprzez okolice ratusza i placu Jana Pawła II, pasażem ulicy Warszawskiej w kierunku Kościoła Farnego.
Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 160 000 zł

 1. „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy.

Wybieg ma powstać w parku im. M. Konopnickiej. Teren ma być miejscem psich zabaw i spotkań właścicieli czworonogów. Zadanie obejmuje: budowę ogrodzonego placu, zakup toru przeszkód dla psów, elementów małej architektury i tablic informacyjnych.
Pomysłodawca: Marcin Rzeczkowski
Koszt: 71 000 zł

 1. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.

Kontynuacja projektu realizowanego w poprzednich edycjach CBO. Obejmuje: modernizację łazienki, małego korytarza, 4 pomieszczeń na piętrze, pełniących funkcje biurowe i magazynowe, naprawę podłogi, ocieplenie ścian i sufitu, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne ledowe, wymianę okien i drzwi wewnętrznych, malowanie oraz roboty zewnętrze (związane z oczyszczeniem i malowaniem elewacji wraz z renowacją balkonu nad tarasem).
Pomysłodawca: Grażyna Derbin
Koszt: 200 000 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „MIĘKKIE”

 1. Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.

Projekt zakłada leczenie kotów wolno żyjących z terenu miasta (koci katar, panleukopenia, odrobaczanie), dzięki którym zwierzęta będą mogły wrócić do zdrowia. Kosztorys obejmuje koszt leczenia kotów oraz zakup środków przeciwko pasożytom. Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie Pies i Spółka we współpracy z lekarzem weterynarii. Zadanie będzie realizowane w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
Pomysłodawca: Ilona Kowalska
Koszt: 30 000 zł

 1. „MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP.

Projekt obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2024/2025, udział w meczach wyjazdowych oraz zakup odzieży sportowej dla drużyn dzieci i młodzieży, trenujących w klubie, biorących udział w rozgrywkach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

 1. „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”.

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i gry drużyn dzieci, młodzieży i oraz seniorów. Kosztorys obejmuje zakup sprzętu sportowego, opłacenie delegacji sędziowskich i kontraktów trenerów.
Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE:

ALEKSANDRÓWKA

 1. Remont nawierzchni parkingu.

Projekt zakłada budowę nowej nawierzchni parkingu przy ul. Sikorskiego 2. Powstanie 26 miejsc parkingowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami). Kosztorys obejmuje: demontaż i wywóz starych płyt betonowych, budowę nowej nawierzchni z kostki oraz wyrównanie i uzupełnienie obrzeży.
Pomysłodawca: Stanisław Jankowski
Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

 1. Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej.

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy pięciu ulic: Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i części Błękitnej.
Pomysłodawca: Izabela Duriasz
Koszt: 100 000 zł

BLOKI

 1. Monitoring na osiedlu Bloki.

Projekt ma na celu montaż dwóch obrotowych kamer monitorujących teren w parku „Magiczny zakątek” przy ul. 17 Stycznia.
Pomysłodawca: Joanna Urbanowska
Koszt: 50 000 zł

KARGOSZYN

 1. Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.

Pomysł zakłada montaż nowych elementów do zabawy i edukacji na terenie istniejącego placu zabaw przy SP 5. Obszar ma zostać doposażony w bujaki sprężynowe, linarium obrotowe, sensoryczną ścieżkę „bosych stóp”, hotel dla owadów. Zaplanowano też rewitalizację terenu wokół szkoły poprzez wykonanie nowych nasadzeń, wymianę zniszczonych elementów małej architektury, montaż leżaków i hamaków.
Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

 1. Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej.

Projekt obejmuje zakup i montaż konstrukcji wspinaczkowej w kształcie stożka oraz wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw przy ul. Wesołej.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA

 1. EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.

Celem projektu jest stworzenie dodatkowego miejsca do nauki na świeżym powietrzu – przestrzeni bogatej w urządzenia edukacyjne dla dzieci, prozdrowotne urządzenia do codziennej rekreacji i elementy małej architektury. Oprócz urządzeń edukacyjno-zdrowotnych, stacji do rekreacji ruchowej i elementów małej architektury powstaną tam dodatkowe nasadzenia, a teren zostanie uporządkowany.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE

 1. Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego.

Kosztorys obejmuje wykonanie projektów dla przyszłej modernizacji kolejnych dróg na osiedlu – ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz ulicy Michała Wołodyjowskiego,
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

 1. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.

Projekt zakłada montaż nowych elementów do zabaw i rekreacji (sprężynowce, huśtawki, urządzenia sprawnościowe), które będą korzystnie wpływać na rozwój motoryczny i społeczny najmłodszych mieszkańców miasta.
Pomysłodawca: Magdalena Szatkowska, Joanna Laskowska-Gulińska
Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE

 1. Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.

Projekt polega na doposażeniu MP nr 8 w niezbędny sprzęt związany z rozwojem kompetencji cyfrowych dzieci i nowoczesnym zarządzaniem placówką. Zakupione zostaną: dwa monitory interaktywne, projektor multimedialny, robot edukacyjny „Photon”, tablety i laptopy, laminator, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, mikroport bezprzewodowy i pomoce dydaktyczne. Zainstalowany będzie system alarmowy oraz domofon.
Pomysłodawca: Anna Kłyszejko
Koszt: 90 000 zł

SŁONECZNE

 1. Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej.

Założeniem projektu jest wzbogacenie placu zabaw o kolejne elementy: kolejkę linową, zestaw treningowy – BAZA oraz piramidę z liny zbrojnej, co uatrakcyjni teren do rekreacji.
Pomysłodawca: Mariusz Wróblewski
Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1.

Pomysł zakłada wybudowanie za budynkiem SP 1 nowego boiska sportowego o wymiarach 36 m x 50 m z nawierzchnią trawiastą.
Pomysłodawca: Jolanta Kącka
Koszt: 100 000 zł

ZACHÓD

 1. Nowoczesna siódemka 2.0.

Projekt polega na modernizacji sieci informatycznej i związanej z nią sieci elektrycznej w całym budynku Szkoły Podstawowej nr 7. W wyniku instalacji światłowodu zwiększy się przepustowość łącza i możliwość wykorzystywania szerokopasmowego Internetu, który szkoła już posiada. Ponadto powstaną punkty dostępowe do Internetu, z których będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie. Dzięki zaporom sieciowym korzystanie z Internetu będzie bezpieczne.
Pomysłodawca: Małgorzata Infulecka
Koszt: 100 000 zł

 

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE “TWARDE”

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.

1014

68

2

„Bezcenny oddech” – zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia.

548

39

3

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap.

543

50

4

Drzewa dla Ciechanowa – IV etap.

484

80

5

„Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry.

469

44

6

„Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy.

404

43

7

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.

401

32

8

Ścieżka spacerowa nad Łydynią do parku im. Marii Konopnickiej.

384

26

9

Droga nad Łydynią.

214

21

10

„Oddech Natury w Mieście – Mech Oczyszcza i Odświeża” – instalacja paneli o mocy oczyszczania powietrza 275 drzew, średniej wielkości lasu.

205

21

11

Łóżka ortopedyczne i inny sprzęt rehabilitacyjny dla wypożyczalni miejskiej prowadzonej przez MOPS.

192

16

12

GYM BOX-strefa ćwiczeń.

156

40

13

Harcerskie centrum integracji lokalnej „Orzechowy zakątek”.

110

13

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE “MIĘKKIE”

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.

763

163

2

„MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP.

565

110

3

„Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”.

496

51

4

Bezpieczna ciechanowianka REAKTYWACJA! Edycja 6.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet powyżej 16. roku życia.

447

78

5

„Dzień Dziecka dla Dorosłych” – Integracja ciechanowskich pokoleń.

76

16

6

„Egzaminacyjne Masterclass” – bezpłatne zajęcia z matematyki, j. angielskiego i j. polskiego dla klas 8-mych.

68

12

7

Miasto Wiedzy: Wypożyczalnia podręczników dla mieszkańców Ciechanowa.

60

1

 

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Remont nawierzchni parkingu.

273

46

2

Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa.

215

25

 

ALEKSANDRÓWKA II

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej.

380

32

2

„Sensoryka i Nauka dla Smyka”- modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka.

332

29

 

BLOKI

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Monitoring na osiedlu Bloki.

223

36

2

„Dajmy dzieciom radość” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.

199

31

3

„Oaza zieleni na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 48 i 50.

88

14

 

KARGOSZYN

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.

454

36

 

KWIATOWE

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej.

282

26

 

PŁOŃSKA

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.

817

100

2

Wielozmysłowy tor przeszkód – sportowo-muzyczna ścieżka sensoryczna w Miejskim Przedszkolu nr 2.

704

136

3

Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic św. Floriana i św. Marka.

280

32

 

PODZAMCZE

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego.

 225

23

 

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.

365

36

 

PRZEMYSŁOWE

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.

193

17

2

Bezpieczne i ekologiczne osiedle „Przemysłowe”.

146

17

 

SŁONECZNE

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej.

137

13

2

Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej w Ciechanowie.

107

7

 

ŚRÓDMIEŚCIE

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1.

578

75

2

„Bajkowy FigliRaj w szósteczce” – doposażenie i modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6.

244

32

3

„Sensopsoty” – doposażenie placu zabaw w urządzenia rozwijające integrację sensoryczną wraz z rewitalizacją zieleni wokół Miejskiego Przedszkola nr 1.

197

16

 

ZACHÓD

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Nowoczesna siódemka 2.0.

492

22

2

Mobilne miasteczko rowerowe – rowerowy Zachód.

245

43

 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska