Rada Powiatu Ciechanowskiego udzieliła podczas poniedziałkowej (26 kwietnia) sesji wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego za 2020 rok. Wotum zaufania zostało udzielone na podstawie raportu o stanie Powiatu Ciechanowskiego za 2020 rok (jego treść dostępna jest na stronie Starostwa Powiatowego). Za udzieleniem wotum zaufania było 14 radnych, przy 7 głosach przeciw. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok, radni udzielili również zarządowi absolutorium (14 głosami za, przy 7 wstrzymujących się).

red.

fot. Starostwo Powiatowe 

Znajdź nas na FB

Reklama
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
1050x320_ciech_nowosci
1050x320_ciech_nowosci
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
350x490px
350x490px
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie