Rada Powiatu Ciechanowskiego udzieliła podczas poniedziałkowej (26 kwietnia) sesji wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego za 2020 rok. Wotum zaufania zostało udzielone na podstawie raportu o stanie Powiatu Ciechanowskiego za 2020 rok (jego treść dostępna jest na stronie Starostwa Powiatowego). Za udzieleniem wotum zaufania było 14 radnych, przy 7 głosach przeciw. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok, radni udzielili również zarządowi absolutorium (14 głosami za, przy 7 wstrzymujących się).

red.

fot. Starostwo Powiatowe 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider