28 grudnia 2021 zmarła wieloletnia nauczycielka Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie – Teresa Nowotka. 

” Pani Teresa Nowotka (02.01.1941 r. – 28.12.2021 r.) była nauczycielem mianowanym języka polskiego z ponad 45 letnim stażem pracy, ponadto w latach 1984 – 1991 również wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie. Była absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie – wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej – tytuł magister filologii polskiej – rok ukończenia 07.05.1972 r. oraz absolwentką Studium Podyplomowego Filologii Polskiej dla Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Polonistyki – ukończone 05.03.1977 r.
W Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie zatrudniona była początkowo w latach 1973 – 2000 w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego, w latach 1984 – 1991 pełniła również funkcję wicedyrektora szkoły, a następnie od 01.09.2000 r., będąc już na emeryturze pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy w zastępstwie nieobecnego nauczyciela polonisty.
Pani Nowotka Teresa była nauczycielem, który na bieżąco doskonalił swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w wielu kursach, szkoleniach, szkoleniowych Radach Pedagogicznych czy warsztatów. Pani Teresa Nowotka była wspaniałym nauczycielem, uwielbianym zarówno przez młodzież szkolną, jak i innych nauczycieli. Stale doskonaliła i poszerzała swoją wiedzę, zawsze służyła radą i pomocą. Była człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym, skromnym i pracowitym. Była nauczycielem bardzo ambitnym, realizującym wiele zadań. Przygotowywała uczniów do wielu konkursów związanych z poezją, recytatorskich, polonistycznych. Zorganizowała dla młodzieży wycieczki do Filharmonii Narodowej, spotkania z Dyrektorem tejże Filharmonii, wycieczki do Muzeum Chopina w Pałacu Ostrowskich w Warszawie. Opracowała i zorganizowała program Obchodów Roku Chopinowskiego, który została przesłany do UNESCO. W swojej pracowni zgromadziła liczne zbiory mickiewiczowskie i publikacje książkowe, albumy, zdjęcia, kserokopie rękopisów uzyskane dzięki współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie i z Biblioteką Polską w Paryżu. Rozwijała w uczniach zainteresowania humanistyczne, o czym świadczą pomyślnie zdawane przez nich egzaminy na wyższe uczelnie, aktywnie angażowała się w organizację uroczystości szkolnych różnego rodzaju. Utrzymywała przez całe swoje życie kontakty z wybitnymi ludźmi kultury jak np. B. Wachowicz, J. Odrowążem – Pieniążkiem, B. Banko – Sitek czy A. Hanuszkiewiczem. Bardzo sumienna i twórcza praca pani Teresy Nowotki przyczyniła się do rozwoju osobowości uczniów, zainteresowania literaturą i kulturą poprzez wycieczki, konkursy literackie, mające na celu wyzwolenie aktywności twórczej w młodzież. Była nauczycielem języka polskiego z prawdziwego zdarzenia, jakich niewielu się spotyka.
Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Pani Teresa Nowotka została wielokrotnie odznaczona Nagrodą Dyrektora w latach 1985 r., 1991 r., 2000 r., Nagrodą Kuratora w latach 1975 r., 1988 r., 1994 r., 1997 r., 1998 r. a także Nagrodą Ministra II Stopnia w roku 1978 r.
Pani Teresa Nowotka była człowiekiem o wielkim sercu i na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci” – wspomina Społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. 

Dziś,  30 grudnia 2021 o godz. 13.30 odbędzie się Msza Święta pogrzebowa w jej intencji, poprzedzona różańcem o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym CALVARIA przy ulicy Gostkowskiej 69 w Ciechanowie.

 

red.

fot. FB/ Zespół Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie. 

 

Reklama
Tesali
PUZIM-TC-1000x300p
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PUZIM-TC-1000x300p
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
25 lat optyk.cdr
25 lat optyk.cdr
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska