Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie będzie miała patrona. Zostanie nim prezydent Ignacy Mościcki. Uchwałę o nadaniu uczelni imienia jednogłośnie przyjął Senat PWSZ. Zgodnie z obowiązującą procedurą nadawania patronów, uchwała Senatu PWSZ trafi teraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które musi ją zaaprobować. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w ciechanowskiej PWSZ wicemarszałek Senatu Adam Bielan obiecał poparcie dla tego wniosku.

Mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC