Maturzyści z powiatu ciechanowskiego nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Pomimo przesunięcia terminu egzaminu dojrzałości o ponad miesiąc i trudności związanych z pandemią zdawalność matury w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu wyniosła 78,6proc. Jest to więcej niż średnia krajowa.
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w czerwcu 2020 roku przystąpiło w całym kraju niespełna 260 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Absolwenci zdawali maturę z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wszystkie egzaminy zrealizowane zostały w formie pisemnej. Z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku zrezygnowano z egzaminów ustnych. Tegoroczną maturę zdało w naszym kraju 74% przystępujących. Poprawiać we wrześniu może ją jeszcze 17,2%. To osoby, które mały negatywny wynik z jednego przedmiotu.
W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski do matury przystąpiło 567 abiturientów, z których 471 zdało egzamin dojrzałości.
Wiemy jako poszło uczniom w poszczególnych szkołach publicznych.
Jak się okazało niekwestionowanym liderem nie tylko wśród „ogólniaków” okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło tu 229 uczniów z czego 220 zdało. 9 osób już przygotowuje się do sesji poprawkowej. Oznacza to, iż w tym roku popularny Krasiniak może jeszcze mieć 100proc. zdawalności.

mil. 

Więcej w papierowym wydaniu CC

fot. Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowe

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider