Maturzyści z powiatu ciechanowskiego nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Pomimo przesunięcia terminu egzaminu dojrzałości o ponad miesiąc i trudności związanych z pandemią zdawalność matury w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu wyniosła 78,6proc. Jest to więcej niż średnia krajowa.
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w czerwcu 2020 roku przystąpiło w całym kraju niespełna 260 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Absolwenci zdawali maturę z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wszystkie egzaminy zrealizowane zostały w formie pisemnej. Z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku zrezygnowano z egzaminów ustnych. Tegoroczną maturę zdało w naszym kraju 74% przystępujących. Poprawiać we wrześniu może ją jeszcze 17,2%. To osoby, które mały negatywny wynik z jednego przedmiotu.
W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski do matury przystąpiło 567 abiturientów, z których 471 zdało egzamin dojrzałości.
Wiemy jako poszło uczniom w poszczególnych szkołach publicznych.
Jak się okazało niekwestionowanym liderem nie tylko wśród „ogólniaków” okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło tu 229 uczniów z czego 220 zdało. 9 osób już przygotowuje się do sesji poprawkowej. Oznacza to, iż w tym roku popularny Krasiniak może jeszcze mieć 100proc. zdawalności.

mil. 

Więcej w papierowym wydaniu CC

fot. Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowe

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider